ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 12. a 13. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 4754, 4755, 2852/3, 1975, 1976, 2394/3 v k.ú. Frýdlant
- s novým provedením grafické podoby znaku Města Frýdlant a současně schválila pravidla ohledně jeho užívání
- s podáním žádosti o grant z Norských fondů na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci č.p. 74, nám. T.G.M.
- s vyhlášením záměru na pronájem pozemků p.č. 1348, 1349 a části 1347 a s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1346 a části pozemku 1347 vše v k.ú. Frýdlant s tím, že město upřednostňuje komplexní řešení využití dané lokality
- s přidělením bytu 1+1 v ul. Lužická na dobu určitou paní M. Sedlářové a bytu 1+0 v ul. U Nemocnice panu P. Mihalkovi

Rada města schvaluje:

- uzavření smlouvy o dílo s p. Josefem Buňkou ak. soch. na restaurování bronzové sochy Valdštejna
- vítěze výběrových řízení na výměnu sanitárního zařízení v č.p. 1244 v ul. U Nemocnice, na opravu bytového domu č.p. 381, ul. Husova, na rekonstrukci výjezdu v Oblačné ulici, opravu přístupové cesty k bytovkám v ulici Mánesova a na zhotovení projektové dokumentace na provedení odkanalizování koupaliště v Řasnické ulici a na výstavbu parkoviště v ulici Strmá

Rada města vzala na vědomí:

- plnění rozpočtu města k 31.3. 2007
- zprávu o výsledku kontroly provedené v ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant
- zprávu o krizovém plánování
- výslednost městské policie leden - březen 2007
- přehled nákladů na provoz zimního stadionu za období 4/2006-3/2007
- přehled projektů na rok 2007
- stav příprav 23. Letní jazzové dílny Karla Velebného

Různé:

- úklid okolí autokempu, přehled finančních prostředků Sdružení dobrovolných hasičů Frýdlant, majetek TJ Slovan

26.9.2007 16:22:24 | přečteno 1266x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load