ENDEFRRUPLNLSPIT

87/2006 - Zasedání městské rady

87. zasedání rady města - 19. 7. 2006

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 714/2 o výměře 187 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Raisova, za č.p. 760, Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 347,55 m2 v III. NP - OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant s firmou Qualisoft, na dobu určitou 5-ti let od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2011.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 318,69 m2 v II. NP - OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant - bývalá prodejna elektro.

- Rada města po projednání souhlasí se zvýšením nájemného o maximální nárůst dle zákona č. 107/2006 Sb. a to na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Výše nájemného se stanovuje:

Byty bez snížení kvality 1) 16,49 Kč/m2/měsíc 2) 13,29 Kč/m2/měsíc
Byty se sníženou kvalitou 1) 10,73 Kč/m2/měsíc 2) 8,32 Kč/m2/měsíc

- Rada města po projednání přidělila byt v Domě s pečovatelskou službou, Havlíčkova 304, Frýdlant, paní Z. Beranové.

- Rada města odsouhlasila podání inzerátu do celostátních periodik na zajištění stomatologa na území Frýdlantu.

- Rada města po projednání odsouhlasila podání výpovědí z nájmu bytu s tří měsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2006 do 31. 10. 2006 níže uvedeným nájemcům:

1. J. Dvořáková,
2. O. Kuzmová,
3. P. Hladík,
4. J. Vovsová,
5. F. Ryšánek,
6. H. Petrová,
7. M. Smrž,
8. H. Tůmová,
9. M. Benešová,
10. H. Baníková,
11. K. Kroková,
12. M. Žuderová,

- Rada města schválila jako vítěze výběrového řízení na akci „Ošetření lipové aleje a červených dubů v městském parku ve Frýdlantu“ firmu PROSTROM Bohemia, s. r. o. a pověřuje místostarostu jednáním.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 50/2 o výměře 830 m2, k.ú. Albrechtice - Filipov.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 2342, k.ú. Frýdlant, o výměře cca 156 m2. Pozemek se nachází mezi č.p. 1016 a č.p. 1034.

- Rada města vzala na vědomí dohodu o stanovení a výši úhrady paušálních nákladů za telefonní poplatky velitele SDH Frýdlant p. Josefa Šperla provolaných pro potřeby org. složky Hasiči Frýdlant - ORG 201.

- 1. Rada města vzala na vědomí organizační pokyny zřizovatele Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant:

- pokyn č. 1/06 o organizaci výjezdu jednotky
- pokyn č. 2/06 o zařazení do funkce technika
- pokyn č. 3/06 o funkcích v JSDH a jejich povinnostech

2. Rada města vzala na vědomí dohodu o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant uzavřenou mezi Městem Frýdlant a K. Vorlíčkem.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o pohledávkách spol. Teplo Frýdlant s. r. o. vůči panu Ing. M. Tichému a o postupu při jejich vymáhání.

Různé, připomínky a náměty

- rekonstrukce ul. Zámecká a Purkyňova, rekonstrukce ZŠ Purkyňova, bodový systém, veřejné projednání ke zpracování posudku EIA na skate-park a koupaliště - 28. 6. 2006 - v současnosti běží lhůta pro vyjádření (možno zaslat na KÚLK)

28.12.2006 14:12:26 | přečteno 1661x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load