ENDEFRRUPLNLSPIT

81/2006 - Zasedání městské rady

81. zasedání rady města - ; 26. 4. 2006

- Rada města vzala na vědomí plnění rozpočtu k 31. 3. 2006.

1. Rada města vzala na vědomí zprávu o krizovém plánování.

2. Rada města odsouhlasila převod vozidla AVIA A 2659 (vysokozdvižná plošina) z technického oddělení OMS na SDH Frýdlant.

- Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej areálu bývalé mateřské školy, ul. Komenského, Frýdlant (budova čp. 683, budova bez čp. na pozemku 1437, pozemek p.č. 1348 o výměře 1175 m2 a pozemek p.č. 1346 o výměře 1424 m2) za podmínek:

- předložení podnikatelského záměru
- předložení nabídkové ceny na odbor majetkosprávní do 24. 5. 2006 - 1500 hod.

- Rada města po projednání odložila žádost paní H. Rajnové, o koupi části pozemku p.č. 1359, k.ú. Frýdlant, do doby předložení geometrického plánu zaměření skutečných hranic. Parcela se nachází u ul. Tyršova, Frýdlant.

- Rada města v působnosti Valné hromady spol.s r.o. Teplo Frýdlant odsouhlasila odprodej vozidla MULTICAR M 2548, SPZ LIA 37-66.

- Rada města po projednání odsouhlasila v souladu s § 16 odst. 8 a § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřízení speciální třídy při mateřské škole pro děti s vadami řeči a přípravné třídy základní školy při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Frýdlant od 1.9.2006.

- Rada města po projednání vzala na vědomí informaci o pořádání festivalu hudebních country - skupin s tím, že nebudou probíhat na nám. T.G. Masaryka, ale ve vhodnějších prostorách (např. v kině).

- Rada města po projednání odsouhlasila zabezpečení květin k památníkům pro Svaz bojovníků za svobodu u příležitosti Dne osvobození.

- Rada města neodsouhlasila žádost p. J. Mráze o vyslovení souhlasu pro aktivity občanského sdružení „Patrioti ZŠ Bělíkova Frýdlant“.

- Rada města vzala na vědomí zprávu o nákladech na zimní údržbu.

- Rada města odsouhlasila nákup pročesávacího stroje vertikutátoru společně s SDH Frýdlant.

- Rada města po projednání schválila smlouvu s firmou KARO s. r. o. na doplnění chodníků - ul. Jizerská od křižovatky směr Raspenava a pověřila místostarostu jednáním.

Různé, připomínky a náměty

- nabídka humanitární pomoci, povodně - 2006

28.12.2006 13:55:58 | přečteno 1524x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load