ENDEFRRUPLNLSPIT

73/2006 - Zasedání městské rady

73. zasedání - ; 4.1.2006

Rada města

- vzala na vědomí návrh kapitálového rozpočtu na rok 2006.

- po projednání schválila vnitřní předpis pro pravidla využívání nemovitého majetku ve vlastnictví Města Frýdlantu, který je předán do správy a využíván příspěvkovými organizacemi zřizovanými Městem Frýdlant.

- hlasovala o revokaci usnesení č. 1357/05. Usnesení nebylo přijato.

- na základě dopisu paní Mgr. Aleny Erlebachové, ředitelky SpŠ Frýdlant, ze dne 19. 12. 2005, odstavce 4 a nepřijatého usnesení 1366/06, zrušila své usnesení č. 1357/05 ze dne 14. 12. 2005.

- po projednání vzala na vědomí stav plnění jmenovitých úkolů ředitele spol. Teplo Frýdlant s. r. o. pana Jaroslava Steklého, ředitele SBH Frýdlant pana Jiřího Havla, a ředitele SMF - zahradnictví pana Lubomíra Brožíka za rok 2005, včetně doplacení odměn a schválila pro výše uvedené , jmenovité úkoly na rok 2006.

- po projednání schválila doplatek odměn zaměstnancům spol. Teplo Frýdlant s. r. o..

- projednání schválila navýšení mzdových prostředků pro zaměstnance spol. Teplo Frýdlant s. r. o. o 5%.

- uložila místostarostovi předložit do konce května 2006 aktualizaci jmenovitých úkolů pro ředitele SBH Frýdlant pana Jiřího Havla na II. pololetí r. 2006.

- po projednání odsouhlasila aby Město Frýdlant uzavřelo časově omezenou dohodu o pracovní činnosti v městském muzeu s paní Janou Královou.

Různé, připomínky a náměty

- skládka Větrov, žádost o grant - fotbalový turnaj Frýdlantů 23. - 25.6. 06, příspěvek na zeleň - LIDL, křižovatka LIDL, zpoplatnění služeb poskytovaných občanům, personální změny na MěÚ Frýdlant, nový správní řád, vodovod + plynovod Větrov, opravy ZŠ Purkyňova, fotbalový turnaj starších pánů v německém Friedland Niedersachsen 31.3 - 2.4. 06, úklid náměstí po Silvestru, odklízení sněhu v ulicích města, převod majetku TJ Slovan Frýdlant na Město Frýdlant (dopis z 20.12.05)

PÍSEMNÉ MATERIÁLY

- přestupky - výslednost městské policie za rok 2005
- ohlasy ze schránek důvěry
14.3.2006 10:09:35 | přečteno 1628x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load