ENDEFRRUPLNLSPIT

01/2006 - Zasedání městské rady

1. zasedání rady města - 8. 11. 2006

- Rada města na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině jmenovala do funkce oddávajícího pana Mgr. Milana Drechslera a pana MUDr. Miloslava Ferlese.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 2613/3 o výměře cca 73 m2 (výměra bude upřesněna až po rozměření), k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana M. Petříčka.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit převod p.p.č. 4150/1 o výměře 1845 m2, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví pana J. Hlaváče.

1.) Rada města po projednání souhlasila s vyhlášením záměru na pronájem řadové garáže č. 14 v ul. Družstevní, Frýdlant.

2.) Rada města po projednání souhlasila s uzavřením prozatímní nájemní smlouvy na pronájem řadové garáže č. 14 v ul. Družstevní, Frýdlant, s panem T. Kočovským. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 9. 11. 2006 do 31. 12. 2006.

-

1.) Rada města po projednání souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s paní E. Čmuhařovou na pronájem bytu o vel. 1+0, Komenského 723, Frýdlant. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2007.

2.) Rada města po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy s paní Martinou Sedlářovou na byt o vel. 1+2, Míru 143, Frýdlant. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2006.

3.) Rada města po projednání souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy s dětským domovem, Větrov 3005, Frýdlant, na byt o vel. 1+1, Míru 143, Frýdlant. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2006.

- Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 302/06 v rozsahu změny smluvní strany kupujícího na převod pozemkové parcely p.č. 714/2, k. ú. Frýdlant a to z V. Nohejla, na manžele M. a A. Nohejlovi. Ostatní znění usnesení zůstává nezměněno.

- Rada města po projednání souhlasila s uzavřením smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti mezi Městem Frýdlant a firmou RENOMIA od 1. 12. 2006 na dobu neurčitou.

- Rada města po projednání schválila ceník za užívání ledové plochy ve Frýdlantě na sezónu 2006/2007 ve výši cen sezóny 2005/2006.

Různé, připomínky a náměty

- povinnosti starosty a místostarosty města, rekonstrukce ZŠ Purkyňova, mražení ledové plochy zimního stadionu, pravidla pro složení kontrolního a finančního výboru

28.12.2006 14:30:02 | přečteno 1646x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load