ENDEFRRUPLNLSPIT

67/2005 - Zasedání městské rady

67. zasedání - ; 5.10.2005

Rada města

- po projednání vzala na vědomí

a) přehled nedoplatků ke dni 30. 6. 2005

b) rozpočtová opatření za období 8-9/2005 ve výši příjmů 980 tis. Kč a ve výši výdajů 930 tis. Kč a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.

c) informativní zprávu o stavu a zahájení školního roku na ZŠ a ZUŠ Frýdlant předloženou ředitelkou školy paní Mgr. Věrou Dunajčíkovou.

d) informativní zprávu o stavu a zahájení školního roku na ZŠP a ZŠS Frýdlant předloženou ředitelkou školy paní Mgr. Alenou Erlebachovou.

- po projednání stanovuje jednotnou cenu za pronájem pozemků pro nekomerční osobní potřebu (pronájem za účelem užívání jako zahrada - pěstování, sekání trávy) ve výši 1,- Kč/m2/rok, minimální celkovou roční cenu za jeden pronájem stanovuje ve výši 50,- Kč/rok a současně od 6. 10. 2005 pověřuje odbor majetkosprávní uzavíráním nájemních smluv. Stávající smlouvy budou přepracovány k 1. 1. 2006.

- po projednání schvaluje ceník za pronájem ledové plochy na sezónu 2005/2006.

- po projednání souhlasí se zakoupením reklamních - dárkových předmětů pro Město Frýdlant a to v celkové výši max. do 50 000,- Kč.

- ukládá místostarostovi města urychleně opětovně oslovit potenciální zájemce o připojení plynové přípojky v Horním Větrově. Na základě počtu zájemců se rozhodne o realizaci.

- bere na vědomí předloženou nabídku firmy Arboeko, s. r. o. na výsadbu nových stromů ve městě, zejména v ulici Mánesova.


Různé, připomínky a náměty

- kontrolní den na DDM, Dny Frýdlantska v Praze, pronájem vánočního osvětlení, zakoupení dodatečného osvětlení do obřadní síně, „lidové“ studánky - rozbory vody, příspěvek na saunování dětí, skládka Větrov

14.3.2006 10:00:04 | přečteno 1816x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load