ENDEFRRUPLNLSPIT

66/2005 - Zasedání městské rady

66. zasedání - ; 21.9.2005

Rada města

- po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem

a) p.p.č. 4483 o výměře 84 m2, p.p.č. 4485 o výměře 834 m2, p.p.č. 4487 o výměře 2694 m2, p.p.č. 4546 o výměře 2520 m2, p.p.č. 4557 o výměře 1274 m2, p.p.č. 4560/2 o výměře 1271 m2, p.p.č. 4481 o výměře 1210 m2, vše k.ú. Frýdlant. Parcely se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

b) části p.p.č. 4560/1 o výměře cca 1500 m2 (výměra bude upřesněna), k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v Údolí, Frýdlant.

- odložila po projednání stanovení jednotné ceny za pronájem pozemků pro nekomerční osobní potřebu (pronájem za účelem užívání jako zahrada - pěstování, sekání trávy).

- odložila uzavření nájemních smlouv:

- s panem Fedorem Mackem, Frýdlant, na pronájem p.p.č. 2060/7 o výměře 613 m2, k.ú. Frýdlant.

- s paní Jaroslavou Hrouzkovou, Frýdlant, na pronájem p.p.č. 2060/6 o výměře 675 m2 a p.p.č. 2060/8 o výměře 375 m2, vše k.ú. Frýdlant.

- na pronájem p.p.č. 2404/3 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant, s panem Josefem Deškem,

- na pronájem části p.p.č. 241/1 a p.p.č. 241/2 o celkové výměře 620 m2, k.ú. Albrechtice, s panem Ing. Josefem Špeldou, Albrechtice.


- po projednání nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 3334, k.ú. Frýdlant o výměře cca 150 m2. Pozemek se nachází v lokalitě Hág, za bývalou restaurací Koruna, Frýdlant.

- po projednání trvá na svém usnesení č. 1124/05 týkajícího se nesouhlasu se snížením nájmu Zahrádkářské kolonii Frýdlant - lokalita Větrov.

- po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 57,26 m2 v ul. Fügnerova 1124, Frýdlant, se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, Husova 976/37, Liberec, zást. ředitele, MUDr. Zdeňkem Kubrem. Cena pronájmu bude činit 360,-Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

- po projednání souhlasí s přidělením bytu v objektu čp. 143, ul. Míru, Frýdlant, Dětskému domovu, Větrov 3035, Frýdlant a to do 31. 12. 2005, s případným následným prodloužením.

- po projednání souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+1, Školní 1189, Frýdlant, (byt pro potřeby škol). Nájemní smlouva bude prodloužena na dobu určitou od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2006.

- po projednání souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant, s paní Jaroslavou Jechovou, Raspenava - Jeans móda, za stávajících podmínek a to na dobu určitou 5-ti let od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2011.

- po projednání souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem Autocampu Frýdlant a Turistické ubytovny Frýdlant, s firmou EURO EXIM s. r. o., Okružní 312, Frýdlant a to od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2011.

- po projednání souhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu komunikace ul. K. Světlé, Frýdlant, panu Jiřímu Havlovi, Frýdlant, ve výši ceny materiálu.

- po projednání souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+0 v ul. U Nemocnice 1243, Frýdlant, pro potřeby lékařky MUDr. Sadir Janvekar Sanober Mohd. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006.

- vzala na vědomí přehled investičních akcí předložený panem Jaroslavem Vančurou - místostarostou města.

- odložila projednání ceníku za pronájem ledové plochy na sezónu 2005/2006.

Různé, připomínky a náměty

- stav komunikací ve městě, převedení sochy sv. Jana Nepomuckého do majetku města, získání prostředků na analyzátor pro Nemocnici Frýdlant, výstavba zpevněné přistávací plochy pro vrtulníky záchranné služby, průsak vody na fotbalovém hřišti

PÍSEMNÉ INFORMACE

- návrh změny investiční strategie - ČSOB
- cenový nárůst zemního plynu
- nabídka k převzetí majetku TJ Slovan Frýdlant
- Městské informační centrum Frýdlant - informace o provozu
- srovnání cen masa a uzenin dodavatelů pro centrální jídelnu

14.3.2006 9:59:22 | přečteno 2182x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load