ENDEFRRUPLNLSPIT

57/2005 - Zasedání městské rady

57. zasedání - ; 11.5.2005

Rada města

- vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního předloženou vedoucím odboru p. Kvapilem Stanislavem.

- po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 2060/6 o výměře 675 m2, p.p.č. 2060/7 o výměře 613 m2, p.p.č. 2060/8 o výměře 375 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nachází v ul. Na cikánce, Frýdlant.

- po projednání vyslovila souhlas s vyhlášením záměru na prodej
a) p.p.č. 3281 o výměře 268 m2 a p.p.č. 3283 o výměře 260 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nachází v ul. Jizerská u domu čp. 4054, Frýdlant.
b) pozemků p.č. 456/4 o výměře 215 m2, p.p.č. 458 o výměře 789 m2, p.p.č. 461 o výměře 896 m2, p.p.č. 464/1 o výměře 144 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí u křižovatky ul. Fügnerova a ul. Zahradní, Frýdlant.
c) části p.p.č. 234/1 o výměře cca 150 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází u Motelu Daniela, Frýdlant.

- po projednání odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1, v ul. ČSA čp. 68, Frýdlant s panem Nikolajem Kirakosjanem, Frýdlant na dobu určitou od 28. 6. 2005 do 30. 6. 2006.

- se seznámila s žádostí pana Zverky Ivana ohledně povolení zásobování novostavby tržnice a odložila jeho žádost do doby předložení požární zprávy.

- vzala na vědomí zprávu o činnosti rady školy přednesenou předsedou rady školy MVDr. Hlávkou Ladislavem.

- doporučí kontrolnímu výboru zastupitelstva města zabývat se kontrolou hospodaření ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec, a to v oblasti zadávání zakázek.

- vyslovila souhlas s podáním žádosti do Grantového fondu LK 2005, program č. 20 na projekt „Vybavení a částečná rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve Frýdlantě“ s celkovým rozpočtem 65 tis. Kč, kdy spoluúčast Města Frýdlant je 13 tis. Kč.
v - vzala na vědomí zprávu o stavu investičních akcí města pro rok 2005 předloženou místostarostou města.
v - vzala na vědomí přehled o aktuálních projektech Města Frýdlant v roce 2005 a o stupni jejich rozpracování.
v Různé, připomínky a náměty

bezpečností situace ve městě, hřiště pod gymnáziem, setkání Frýdlantů, výběrové řízení na vedoucí POSECu a kurátora, VS 2005

14.3.2006 9:48:24 | přečteno 1572x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load