ENDEFRRUPLNLSPIT

54/2005 - Zasedání městské rady

54. zasedání - ; 30.3.2005

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti OSV za rok 2004 předloženou vedoucí odboru paní Helenou Kučerovou.

Rada města vzala na vědomí informativní zprávu o ZŠ a ZUŠ Frýdlant předloženou ředitelkou Mgr. Věrou Dunajčíkovou.

Rada města vzala na vědomí žádost azylantů o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů a uložila kanceláři úřadu připravit materiál do jednání zastupitelstva města dne 14. dubna 2005.

Rada města po projednání schválila předložený plán údržby fotbalového hřiště a vzala na vědomí navýšení rozpočtu v této položce. Rada města bude průběžně informována o průběhu prací.

Rada města po projednání odsouhlasila zadání prací na opravách komunikací dle rozpisu a pověřila místostarostu jednáním v této věci.

Rada města po projednání vzala na vědomí návrh místostarosty města na vyplacení jednorázové finanční odměny pro sl. Prokopovou Zdenu, investičního referenta OMS a p. Mráze Jana, odborného referenta OMS.

Rada města vzala na vědomí rekapitulaci nákladů na provoz ambulance kožního lékaře ve Frýdlantě.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení nájemních smluv na byty dle seznamu s rizikovými nájemci do 31.5., 30.9. a 31.12. 2005 a dále vyslovila souhlas s ukončením nájemní smlouvy k 31.3. 2005 u třech neplatičů .

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytu 1+1 v ul. ČSA a bytu 1+0 ve Školní ulici.

Různé, připomínky a náměty

- převoz nesvéprávného občana města do psychiatrické léčebny Kosmonosy, souhlasné stanovisko hygieny k plánované výstavbě garáží ve Frýdlantě, plánovaný „Den stromů“, vyhlášení památných stromů na území Frýdlantu, žádost o grant na regeneraci městského parku, uvažované vyhlášení soutěže o nejhezčí zahrádku ( balkon), bytová situace pana Jiráka, úklid města, „Den Romů“ (9.4.2005), požár v domě č.p. 700 v Úzké ul., výběrové řízení na referentku OSV, vyhodnocení činnosti městského poslíčka, přípravy VS 2005, Den zdraví (12.4.2005)

PŘEDANÉ PÍSEMNÉ MATERIÁLY

- seznam závad na zimním stadionu Frýdlant
- žádost města o příspěvek na zabezpečení přistávací plochy pro vrtulník LZS

14.3.2006 9:41:22 | přečteno 1763x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load