ENDEFRRUPLNLSPIT

47/2004 - Zasedání městské rady

47. zasedání - ; 15.12.2004

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na :

- prodej části pozemku p.č. 1857/1, k.ú. Frýdlant o celkové výměře cca 240 m2 (Větrov).
- dočasný pronájem zděného přístavku areálu bývalého Domu dětí a mládeže, ul. Lužická, Frýdlant. Pronájem bude povolen jen na dobu určitou do 30. 6. 2005

Rada města po projednání vyslovila souhlas se změnou nájemní smlouvy s Tenisovým klubem Frýdlant na pronájem části p.p.č. 3268/1, k.ú. Frýdlant. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10-ti let od 1. 1. 2005 s právem opce na prodloužení pronájmu.

Rada města po projednání odsouhlasila prodloužení smlouvy na konání prodejních trhů s panem Václavem Chaloupkou, Obchodní a pořadatelská činnost, Donín 224, Hrádek nad Nisou, na rok 2005, za podmínky konání trhů v posledním týdnu v měsíci, vyjma května.

Rada města pověřila odbor majetkosprávní ukončením nájemní smlouvy s firmou ROVS, s. r. o., sídlem Heřmanice 185, Jablonné v Podještědí, v nejkratší možné lhůtě a předložit návrh smlouvy o pronájmu pozemků v Albrechticích se SMF - Zahradnictví přidělených městu Pozemkovým fondem ČR. Dále uložila místostarostovi projednat se SMF Frýdlant pronájem těchto ploch a ve spolupráci s Technickým oddělením projednat návrh na jejich údržbu.

Rada města po projednání odsouhlasila přijetí sponzorského daru od firmy TRW Aftermarket Lucas Varity, s. r. o. v podobě bezpečnostního kamerového systému.

Rada města po projednání vzala na vědomí investiční záměr - výstavba řadových garáží v ul. Družstevní a ul. Bělíkova, Frýdlant a pověřila místostarostu zahájením přípravných prací pro výstavbu v ul. Družstevní.

Rada města vzala na vědomí návrh investic pro období roku 2005 předložený p. Vančurou - místostarostou.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se spoluprácí s firmou VARIA, s. r. o. na výběrovém řízení „provozovatel veřejného osvětlení Města Frýdlant“.

Rada města po projednání odsouhlasila dodatky Veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích v čl. 5 odst. 1 ve znění: „1.) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do 31. 12. 2005“ s obcí Višňová, Černousy, Hejnice, Habartice, Horní Řasnice, Bulovka, Raspenava, Kunratice, Pertoltice, Krásný Les, Bílý Potok pod Smrkem, Dolní Řasnice.

Rada města vzala na vědomí plán činnosti městské rady ve Frýdlantě na I. pololetí roku 2005.

Rada města po projednání schválila pořadí firem pro rekonstrukci č.p. 907, ul. Mládeže, Frýdlant, dle výsledků výběrové komise. Rada města pověřila místostarostu jednáním s vybranou firmou.

Rada města vzala na vědomí protokol o následné kontrole čerpání finančních prostředků dle § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství za období roku 2004 provedené u příspěvkové organizace Města Frýdlant Základní škola a Základní umělecká škola, Frýdlant, okres Liberec. Rada města po projednání revokovala část svého usnesení č. 908/04 ze dne 1. 12. 2004 ve věci termínu prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 4008, Hejnická ul. Frýdlant, manželům Ireně a Romanovi Davidovým. Nájemní smlouva bude prodloužena pouze na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005.

Rada města po projednání stanovila platové zařazení včetně příplatků k základnímu platu v souladu s nařízením vlády ČR č. 330/2003 Sb. a zák. č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelce Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, paní Jitce Hanouskové od 1. 1. 2005 dle návrhu.

Různé, připomínky a náměty

- předvedení opravené sochy sv. Heleny (16.12.04, 1100 hod.), nepořádek u č.p. 56, zákaz provozu občerstvení v ZŠ Masarykova, plánovaný výprodej nepotřebné technologie z bývalé centrální jídelny, uzavření smlouvy s HC Frýdlant na opravu časomíry, opravy tribun na zimním stadionu, studie firmy SIAL na areál TJ Slovan Frýdlant, nepořádek ve městě - psí výkaly, připomínky finančního výboru ke směrnicím upravujícím přidělování příspěvků, založení občanského sdružení „Za starý Frýdlant“

PÍSEMNÉ INFORMACE
- upozornění - údržba chodníků ve městě

14.3.2006 9:11:43 | přečteno 2173x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load