ENDEFRRUPLNLSPIT

4/2003 - Zasedání městské rady

4. zasedání - 19.2.2003

Městská rada po projednání vzala na vědomí zprávu o činnosti spol. Teplo s. r. o. a výsledky hospodaření za rok 2002.

Městská rada po projednání odložila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant, o celkové výměře cca 100 m2.

Městská rada po projednání neodsouhlasila umístění dopravního zařízení omezující rychlost do ulice Holečkova, Frýdlant

Městská rada po projednání odložila návrh na užívání pozemku p.p.č. 338/2, k.ú. Frýdlant panem Ivanem Zverkou, Frýdlant, pro zásobování objektu nové tržnice

Městská rada po projednání neodsouhlasila pořádání prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě. Konání trhů se povolí pouze za předpokladu dohodnuté účasti místních podnikatelů.

Městská rada po projednání vzala na vědomí a schválila plán činnosti městské rady ve Frýdlantě na I. pololetí 2003.

Městská rada vzala na vědomí ustanovení bezpečnostní rady města (krizového štábu) v souladu ze zák. č. 239/2000 Sb. a její složení.

Městská rada po projednání schválila zahájení postupu ve věci „Prohlášení za kulturní památku“ u objektů:
1. čp. 907, Mládežnická - Dům dětí a mládeže
2. čp. 344, Husova - základní škola
3. čp. 860, 861, 862, 863 - Nemocnice Frýdlant

Městská rada po projednání schválila výroční zprávu dle § 18 z.č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2002 předloženou tajemníkem Městského úřadu.

Městská rada po projednání vzala na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 10. 2. 2003.

Městská rada po projednání doporučí městskému zastupitelstvu schválit změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec a Speciální školy Frýdlant, okres Liberec s účinností od 1. 3. 2003:

a) V názvech příspěvkových organizací pro účely zápisu do obchodního rejstříku bude doplněno „příspěvková organizace“. Nové názvy:
- Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace
- Speciální školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

b) Změny v zařazení do sítě škol a ve zřizovací listině Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant:
- Zrušení odloučeného pracoviště dětského oddělení v Nemocnici Frýdlant, Lužická 861 s kapacitou 10 dětí.
- Změna adresy odloučeného pracoviště Lužec 330, Raspenava na novou adresu: Moskevská 164, Raspenava.
- Změna v doplňkové činnosti ve zřizovací listině: ponechat pouze 1 bod: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží vyhr. v příl. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.)
- Změna sídla příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace: nové sídlo Železná 824, 464 01, Frýdlant. Veškeré změny s účinností od 1. 3. 2003.

Městská rada po projednání doporučí městskému zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb., § 17 a 19 schválit zřízení střediska pro volný čas dětí a mládeže se sídlem náměstí T. G. Masaryka 74, Frýdlant s účinností od 1. 9. 2003 a v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb., § 45 a zák. č. 29/1984 Sb., § 58, schválit zřízení přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním s účinností od 1. 9. 2003 jako součásti příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Městská rada po projednání odsouhlasila využití zasedací místnosti č. dv. 21 pro uskutečňování mimořádných akcí (dražby, apod.) a stanovila nájemné ve výši 300,- Kč/hod. Zmocnila tajemníka Bc. Dřevínka Josefa k rozhodování o případném povolení využití zasedací místnosti radnice.

Městská rada po projednání vzala na vědomí roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2002.

Městská rada obdržela písemné informace:
1. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10. 2. 2003
2. Řešení stavebních parcel - Větrov
3. Mapka teplofikace města
4. Zápis z jednání pracovní skupiny - opravy v restauraci Beseda
5. Seznam telefonních linek MěÚ Frýdlant

Mezi připomínkami a náměty se objevilo mimo jiné návštěva polského Korfantówa, pohotovost, osvětlení kostela, partnerství mezi policií a městem, odměna pro tajemníka, památková rezervace, náplň práce romské terénní pracovnice, čp. 146 - fasáda, údržba obřadní síně radnice, opravy v objektu restaurace Beseda (topení v sále, toalety), termíny zasedání městského zastupitelstva (27. 2., 24. 4., 19. 6., 11. 9., 27. 11. 2003).

13.3.2006 14:29:19 | přečteno 1645x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load