ENDEFRRUPLNLSPIT

23/2003 a 24/2003 - Zasedání městské rady

23. a 24. zasedání - 15. a 17.12.2003

Rada města po projednání stanovila platové zařazení včetně příplatků k základnímu platu v souladu s nařízením vlády ČR č. 330/2003 Sb. a zák. č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řediteli Služeb Města Frýdlantu panu Lubomíru Brožíkovi od 1. 1. 2004 a řediteli Bytového hospodářství Frýdlant panu Jiřímu Havlovi od 1. 1. 2004 dle návrhu.

Rada města po projednání stanovila platové zařazení včetně příplatků k základnímu platu v souladu s nařízením vlády ČR č. 330/2003 Sb. a zák. č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec Mgr. Věře Dunajčíkové od 1. 1. 2004 a ředitelce příspěvkové organizace Speciální školy Frýdlant, okres Liberec Mgr. Aleně Erlebachové od 1. 1. 2004 dle návrhu.

Rada města vzala na vědomí právu o činnosti Městského informačního centra ve Frýdlantě za období III. a IV. čtvrtletí roku 2003.

Rada města po projednání schválila finanční příspěvek odboru kultury ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti účastnící se vánoční výtvarné a literární soutěže.

Rada města po projednání schválila finanční příspěvek Kulturnímu sdružení Frýdlant ve výši 4 000,- Kč na pořádání tradičního 32. „Muzikantského Silvestra“.

Rada města vzala na vědomí informaci o podepsání dohody o založení Bezpečnostního fóra pro území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Rada města vzala na vědomí dopis p. Opočenského Josefa st., bytem Družstevní 1297, Frýdlant, týkajícího se prodeje bytů.

Rada města po projednání schválila mimořádné roční odměny vedoucím příspěvkových organizací ve školství Mgr. Dunajčíkové Věře a Mgr. Erlebachové Aleně dle návrhu.

Rada města na návrh tajemníka v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích odvolala z funkce vedoucí odboru finančního paní Luciovou Mironu ke dni 31. 12. 2003.

Rada města na návrh tajemníka v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jmenovala do funkce vedoucí odboru finančního paní Ing. Janu Dachsovou, s účinností od 1. 1. 2004.

Rada města se seznámila s krátkým hodnocením činnosti v roce 2003, Základní školy, Zvláštní školy, Bytového hospodářství a Tepla Frýdlant, které přednesli příslušní ředitelé.

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- setkání budhistů ve Frýdlantě, účast 2 žáků Speciální školy na mistrovství světa v plavání v Honkongu, účast 1 žákyně Speciální školy na soutěži v běhání v Kapském Městě, problematika rady školy

14.3.2006 8:29:54 | přečteno 1926x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load