ENDEFRRUPLNLSPIT

22/2003 - Zasedání městské rady

22. zasedání - 3.12.2003

Rada města po projednání:

- odložila vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 77 o výměře 1316 m2, části p.p.č. 68/1 o výměře cca 800 m2 a části p.p.č. 73/4 o výměře cca 250 m2, k.ú. Albrechtice.

- neodsouhlasila vyhlášení záměru na prodej části st. p.č. 551/1, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází za objektem č.p. 74 (ul. ČSA, Frýdlant).

-vyslovila souhlas s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 15, ul. Kostelní, Frýdlant - čajovna s panem Vítem Benešem, Praha k termínu 31. 12. 2003 a vyhlášení záměru na pronájem těchto prostor.
- odsouhlasila pronájem bývalé jídelny Odborného učiliště Frýdlant, ČSA 401 pro Sportovní klub - stolní tenis.

Rada města po projednání odložila žádost o proplacení stavebního materiálu - betonové zámkové dlažby, obrubníků - pro úpravu krajnice, chodníku v ul. Úzká před č.p. 706, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytu o vel. 1+0 v ul. U Nemocnice 1244, Frýdlant pracovnici nemocnice a byt č. 8 Novoměstská 1065 (bývalá poliklinika) panu Antonínu Turkovi.

Rada města po projednání neodsouhlasila odložení inventarizace za rok 2003 ZŠ a ZUŠ Frýdlant na další inventarizační období.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s prodloužením smlouvy na konání prodejních trhů s panem Václavem Chaloupkou, Obchodní a pořadatelská činnost, Donín 224, Hrádek nad Nisou, na rok 2004, za podmínky konání v posledním týdnu v měsíci s přihlédnutím ke stanovisku písemného vyjádření podnikatele Borise Sýkory.

Rada města schválila plán činnosti rady města na I. pololetí r. 2004.

Rada města po projednání neodsouhlasila poskytnutí půjčky ve výši 50 000,- Kč pro Gejzu a Mariu Bariovi, Frýdlant.

Rada města po projednání zamítla žádost p. Milana Kroky, Frýdlant o přidělení bytu v ulici Míru 176, Frýdlant.

Rada města souhlasila s podpisem smlouvy „o spolupráci při zajištění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2004“. Podpisem této smlouvy pověřila starostu města.

Rada města vzala na vědomí sdělení České školní inspekce o projednání výroční zprávy ZŠ a ZUŠ Frýdlant, okres Liberec.

Rada města po projednání vyslovila nesouhlas se zřízením nového pracovního místa „projektového manažera“ s tím, že návrh bude opět projednán po vyhodnocení činnosti úřadu za rok 2003 v I. čtvrtletí r. 2004.

Rada města odsouhlasila na návrh tajemníka organizační změny ve struktuře odboru vnitřních věcí a dopravy a kanceláře úřadu.

Rada města vzala na vědomí ustanovení „škodní komise“ tajemníkem Městského úřadu vždy ke konkrétnímu případu. Komise bude stanovena ve složení: člen zastupitelstva města, vedoucí odboru, referent.

Rada města se seznámila s veškerými písemnými podklady ve věci stížnosti pí K. Bergmanové a po projednání schválila text odpovědi.

Rada města po projednání schválila objednání překážek pro skateboardové hřiště u firem Mikol s. r. o. a Truhlářství Jan Havel dle předloženého rozpisu a pověřila místostarostu jednáním s těmito firmami.

PŘIPOMÍNKY - NÁMĚTY RADY
- úprava komunikace v Albrechticích, statika MŠ Komenského nábřeží - písemné vyjádření vedoucí OSUZP

14.3.2006 8:29:07 | přečteno 1879x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load