ENDEFRRUPLNLSPIT

11/2003 - Zasedání městské rady

11. zasedání - 4.6.2003

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant za období leden - květen 2003.

Rada města odsouhlasila příspěvek ve výši 15 tis. Kč pro ZŠ a ZUŠ Frýdlant (ZŠ Purkyňova) na realizaci letního tábora se zdravotní a specifickou protidrogovou náplní. Částka bude odečtena z rozpočtu oddělení prevence užívání drog a dalších sociálně patologických jevů.

Rada města po projednání zamítla vyhlášení záměru na prodej i pronájem p.p.č. 466/1 o výměře 489 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 1051/15 o výměře 83 m2, k.ú. Frýdlant. Parcela se nachází za objektem č.p. 1271 v ul. Novoměstská, Frýdlant.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s ukončením nájemního vztahu s firmou Miroslav Husár - KERIM, Na Úbočí 4353/31, Jablonec n/N na pronájem nebytových prostor v 2. patře nákupního střediska SEVER, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant k 30. 6. 2003 a odsouhlasila vyhlášení záměru na pronájem těchto nebytových prostor.

Rada města po projednání vyslovila souhlas se záborem veřejného prostranství v podloubí OD Sever na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant za účelem prodeje knih pro firmu LIBRI - Levné knihy, Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod ve dnech 24. 6., 17. 9., 26. 11. 2003 od 8 - 16 hod. Poplatek za zábor veřejného prostranství se stanovuje ve výši 500,- Kč/den a bude vyrovnán formou výběru knih pro městskou knihovnu.

Rada města po projednání odsouhlasila poskytnutí příspěvku na materiál na opravu plotu domu čp. 1127, Holečkova ul. Frýdlant ve výši 16 000,- Kč.

Rada města po projednání a v souladu s vyhláškou města č. 24/2/2002 odložila rozhodnutí o žádosti chalupářů v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o zrušení poplatkové povinnosti za komunální odpad.

Rada města po projednání schválila odpis pohledávek Služeb města Frýdlantu za roky 1994 - 1995 do výše 20 tis. Kč dle přiloženého seznamu.
Rada města po projednání navrhla předložit pohledávky SMF z let 1994 - 1995 nad 20 tis. Kč zastupitelstvu města a doporučila jejich odpis.

Rada města po projednání vyslovila souhlas s navrhovaným otevíracím režimem a tarify vstupného do Městského muzea ve Frýdlantě.

Rada města po projednání odsouhlasila vyhlášení záměru na prodej parcely p.p.č. 2328/1, k.ú. Frýdlant o výměře 32 m2. Parcela se nachází v ul. Jiráskova.

Rada města po projednání souhlasí se zapůjčením bytu o vel. 1+2, Novoměstská 1065), Nemocnici Frýdlant s. r. o. a to na dobu určitou do 31. 12. 2004.

Rada města po projednání odsouhlasila přidělení bytu, Novoměstská 1065 (DPS), dle návrhu SSP.

Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit za zřizovatele do rady školy (Speciální školy Frýdlant, okres Liberec) pí Luciovou Mironou.

Rada města vyslovila souhlas s přemístěním nesvéprávného Petra Jančárka z Ústavu sociální péče MHMP ve Svojšicích do Domova důchodců Heřmanův Městec.

Rada města po projednání na základě § 63 zákona o obcích schválila uzavření předložených veřejnoprávních smluv na výkon agendy na úseku řízení o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších doplňků) s obcí Horní Řasnice, s obcí Višňová a s obcí Bílý Potok , na rok 2003.

Předány písemné informace:
- vyjádření k neposkytnutí příspěvku - Domov „U Spasitele“

Připomínky:
- zábradlí směr kino - vlakové nádraží, schody u Gymnázia Frýdlant

13.3.2006 14:49:47 | přečteno 1764x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load