ENDEFRRUPLNLSPIT

Právní předpisy města

SEZNAM PLATNÝCH A EVIDOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MĚSTA FRÝDLANT


číslo: pořadové číslo od začátku evidence/pořadové číslo v daném roce/rok vydání
datum nabytí platnosti: Platnost je podmíněna vyhlášením, tj. vyvěšením na úřední desce. První den vyvěšení je považován za den platnosti
datum nabytí účinnosti: Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to obecní zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

ČÍSLO NÁZEV DATUM SCHVÁLENÍ DATUM NABYTÍ PLATNOSTI DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POZNÁMKA, ZMĚNY
 8/2021ikona souboruObecně závazná vyhláška o zřízení městské policie 10/11/2021 19/11/2021 01/01/2022 
 7/2021ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 10/11/2021 18/11/2021 01/01/2022 ruší OZV ikona souboru2/2019
 6/2021ikona souboruObecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství  10/11/2021 18/11/2021 04/12/2021ruší OZV: ikona souboru5/2021 a ikona souboru3/2013
 5/2021ikona souboruObecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 09/06/2021 16/06/2021 01/07/2021ruší OZV ikona souboru1/2021
je zrušena k 04/12/2021 OZV ikona souboru6/2021
 4/2021

ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 09/06/2021 16/06/2021 01/07/2021má tři přílohy:
ikona souboru1, ikona souboru2, ikona souboru3
 3/2021ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku za pobyt 21/04/2021 28/04/2021 13/05/2021ruší ikona souboruOZV 3/2019
 2/2021ikona souboruObecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu techno party a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 21/04/2021 28/04/2021 13/05/2021ikona souborupříloha: plánek
ruší ikona souboruOZV 1/2020
 1/2021ikona souboruObecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem  03/03/2021 16/03/2021 16/03/2021 ruší ikona souboruOZV 1/2019
je zrušena k 01/07/2021 ikona souboruOZV 5/2021
 1/2020ikona souboruObecně závazná vyhláška o stanovení  podmínek pro pořádání a průběh akcí typu techno party a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 17/06/2020 25/06/2020 25/06/2020

 ikona souboruplánek

dřívější účinnost pro obecní zájem

souvisí s Ceníkem plateb schváleným RM ikona souboruS-04/2020-OKU

 4/2019ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 11/12/2019 13/12/2019 01/01/2020zrušuje OZV ikona souboru7/2010
 3/2019

ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

 11/12/2019 13/12/2019 01/01/2020zrušuje OZV ikona souboru4/2010 a ikona souboru5/2010
je zrušena OZV ikona souboru03/2021
 2/2019

ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 11/12/2019 13/12/2019 01/01/2020zrušuje OZV ikona souboru1/2015
je zrušena 31/12/2021 ikona souboruOZV 7/2021
 1/2019ikona souboruObecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem 11/12/2019 13/12/2019 01/01/2020zrušuje OZV ikona souboru5/2014, zrušena k 01/07/2021 ikona souboruOZV 1/2021
 1/2018ikona souboruObecně závazná vyhláška o regulaci provozní doby hostinských provozoven 19/09/2018 27/09/2018 13/10/2018

 1/2017

ikona souboruNařízení Města Frýdlant o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

 27/02/2017

 28/02/2017

 01/04/2017

 
 1/2015ikona souboruOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  18/12/2015 01/12/2015 01/01/2016zrušuje OZV ikona souboru4/2014, která zrušovala OZV ikona souboru2/2014 , která zrušovala OZV ikona souboru2/2013, která zrušovala OZV ikona souboru4/2012, zrušena OZV 2/2019
 5/2014ikona souboruOZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem  17/12/201419/12/2014 01/01/2015zrušuje OZV ikona souboru1/2014, zrušena OZV 1/2019
 3/2014ikona souboruOZV která zrušuje OZV č. 39/1/2006 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení 26.2.2014 3.3.2014  17.3.2014ke dni účinnosti zrušuje OZV 39/1/2006
 3/2013ikona souboruOZV, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města 25/09/2013 15/10/2013 01/11/2013je zrušena k 04/12/2021 OZV ikona souboru6/2021
 3/2012 ikona souboruOZV o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ikona souborupříloha č.1ikona souborupříloha č.2  26.9.2012 5.10.2012 21.10.2012  od 21.10.2012 zrušuje OZV 1/2011
 2/2012 ikona souboruPožární řád 

ikona souboruPříloha č. 1 - seznam sil a prostředků JSDH Frýdlant
ikona souboruPříloha č. 2 - Dislokace a územní působnost jednotky SDH Frýdlant
ikona souboruPříloha č. 3 - Vodní zdroje pro hašení požárů a záchranné práce
ikona souboruPříloha č. 4 - Požární poplachový plán obce Frýdlant - katastr.území Frýdlant
ikona souboruPříloha č. 5 - Požární poplachový plán obce Frýdlant - katastr.území Albrechtice u Frýdlantu
 22.2.2012  19.3.2012  3.4.2012 ruší se tím 43/5/2006
1/2012 ikona souboruOZV kterou se zrušuje OZV č, 9/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 22.2.2012 23.2.2012  23.2.2012  ruší se tímto OZV 9/2010
2/2011 ikona souboruo zrušení OZV č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3.10.2011  1.1.2012  1.1.2012  ruší se tím OZV 8/2010 
7/2010ikona souboruOZV o místním poplatku ze psů15.12.201031.12.201001.01.2011ruší se tím OZV 44/6/2006, zrušena OZV 4/2019
5/2010ikona souboruOZV o místním poplatku za z ubytovací kapacity15.12.201031.12.201001.01.2011ruší se tím OZV 42/4/2006, zrušena OZV 3/2019
4/2010ikona souboruOZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt15.12.201031.12.201001.01.2011ruší se tím OZV 41/3/2006, zrušena OZV 3/2019
38/6/2005 ikona souboruObecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 24.11.2005 28.11.2005 01.01.2006 ruší se tím vyhláška 6/3/1992
36/4/2005 ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 37/5/2005, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 12/2/1995 Frýdlantský informační systém (FIS), č. 13/1/1997 o spádových obvodech základních škol ve Frýdlantě a 21/1/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v centru města Frýdlantu 22.09.2005 25.09.2005 17.10.2005
35/3/2005 ikona souboruo závazné části změny č. 2A územního plánu sídelního útvaru Frýdlant 18.07.2005 19.07.2005 03.08.2005
33/1/2005 ikona souboruo zrušení vyhlášky Města Frýdlant č. 29/3/2003 17.02.2005 18.02.2005 18.02.2005 ruši se tím vyhláška 29/3/2003
27/1/2003 ikona souboruo závazné části 1. změny územního plánu sídelního útvaru Frýdlant 18.09.2003 23.09.2003 08.10.2003
26/4/2002 ikona souboruo zrušení vyhlášky Města Frýdlant č. 5/2/1992
19/6/1998 ikona souboruo změně závazné části územního plánu sídelního útvaru Frýdlant 19.8.1998 01.09.1998 01.09.1998
16/2/1998 ikona souborukterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Frýdlant 04.02.1998 05.02.1998 01.03.1998
14/3/1998* ikona souboruo zrušení vyhlášky "O zásadách hospodaření s byty v majetku města" ze dne 24.6.1992 č. 4/1/1992 01.04.1998 01.04.1998 01.04.1998 *chyba v číselné řadě
7/4/1992 ikona souboruo použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 21.12.1992 21.12.1992 21.12.1992
21.7.2010 10:16:17 - aktualizováno 19.11.2021 9:20:37 | přečteno 7802x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load