ENDEFRRUPLNLSPIT

Výzva k předložení cenové nabídky

Záměr: Předložení cenové nabídky na vypracování realizační projektové dokumentace na Rekonstrukci budovy ZŠ Husova ul., Frýdlant

Zadávací doklady:

- energetický audit - k vyzvednutí o pí. Ubiasové ( kopie )
- vyjádření KHS
- archivní projektová dokumentace k nahlédnutí u paní Ubiasové (kopírování jednotlivých výkresů možné na objednání)
- stanovení základních požadavků předpokládaných stavebních prací na rekonstrukci objektu - viz. příloha

Možnost získání podkladů : na základě telefonické objednávky do 3 dnů.

Termín odevzdání nabídky : 16. 6. 2006

Termín odevzdání projektu : 29. 9. 2006

Porovnávané parametry:

- cena projektové dokumentace v rozsahu kompletní realizační dokumentace stavby, vč. rozpočtu a výkazu výměr v počtu 6 paré
- stručný popis návrhu řešení problematiky rekonstrukce ZŠ s ohledem na splnění podmínek ze zadávacích podkladů
- ekonomická výhodnost navrženého řešení (z pohledu energetické náročnosti, použitých stavebních metod a materiálů apod.

Jaroslav Vančura
místostarosta

10.5.2006 16:09:47 | přečteno 1136x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load