ENDEFRRUPLNLSPIT

Výzva k předložení cenové nabídky na zpracování projektu.

Identifikace komunikací:

- ul. Bezručova
- ul. Mládeže
- ul. Lužická

Všechny komunikace jsou v k.ú. Frýdlant, rozsah označen na přiložených podkladech.

1) Rozsah stavebních prací:

- povrch komunikací, chodníky
- vodohospodářské stavby projednat s FVS (ul. Strmá 1437, Frýdlant, tel.:482 312 122) k jednotlivým komunikacím
- veřejné osvětlení, projednat s firmou ELTODO, p. Eraldo Medda , tel.: 724 643 505, e-mail: meddae@eltodo.cz
- energetika, plyn, telekomunikace (projednat s dotčenými orgány)

2) Zaměření JTSK + BPV.

3) Termín dodání 30.09.2006.

4) Projektovou dokumentaci zpracovat ve stupni pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele.

5) PD rozdělit na profese.

6) PD v šesti provedeních, 1x oceněný rozpočet, 1x neoceněný rozpočet.

7) Projekt zpracovat autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby - s tím, že tato osoba bude při výběrovém řízení a bude provádět autorský dozor při práci.

8) Termín podání cenových nabídek 30.05.2006 na Městský úřad Frýdlant.

Jaroslav Vančura
místostarosta Města Frýdlant

10.5.2006 16:06:37 | přečteno 1380x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load