ENDEFRRUPLNLSPIT

Realizované akce 2013


Město Frýdlant – oprava schodiště

Cílem akce byla oprava a přeložení stávajícího schodišťového tělesa před objektem Gymnázia ve Frýdlantě, které bylo již v dožilém stavu. Rekonstrukce navázala na předchozí aktivity Města Frýdlant, které na vlastní náklady zrekonstruovalo inženýrské sítě, chodník a povrch komunikace v celém profilu ul. Mládeže

6.3.2014 9:07:53 | přečteno 772x | Roman Műller | Celý článek
 

Prevence v silničním provozu – DDH Frýdlant

Uspořádání školících kurzů pro žáky I. stupně dětí z celé spádové oblasti Frýdlanstka, při kterých si osvojí základy bezpečného chování v silničním provozu. Praktická a teoretická část se uskutečnila na dětském dopravním hřišti

6.3.2014 9:04:58 | přečteno 745x | Roman Műller | Celý článek
 

Pořízení prostředků pro likvidaci povodní – Frýdlant

Předmětem akce bylo pořízení odvlhčovačů, vysokotlakých čističů a dalších prostředků pro likvidaci způsobených škod (odčerpání vody ze sklepních prostorů, odstranění nánosů a bahna), ke kterému došlo v červnu v důsledku dlouhotrvajících dešťových srážek a následnému zvýšení hladin Smědé a Řasnice.  

6.3.2014 9:02:12 | přečteno 1885x | Roman Műller | Celý článek
 

Obnova aleje pod školním statkem

Výsledkem akce je obnova aleje (odstranění původních přestárlých jedinců javorů, lip a jasanů) novou výsadbou 40 ks ořešáků královského podél panelové komunikace propojující objekty bývalého Státního statku FDL a školního statku. Dotace byla poskytnutá Libereckým krajem na výsadbu a práce provedlo Město Frýdlant na vlastní náklady 

6.3.2014 8:59:33 | přečteno 717x | Roman Műller | Celý článek
 

Zateplení objektu a výměna oken nové části ZŠ Bělíkova č.p. 977, Frýdlant

Cílem projektu je výměna oken a zateplení objektu nového pavilonu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantě, čímž dojde ke značným úsporám energetickým i funkčním. Součástí této akce je zateplení fasády mateřské školky.

6.3.2014 8:56:40 | přečteno 771x | Roman Műller | Celý článek
 

Digitalizace kina ve Frýdlantu

Cílem akce digitalizace kina je nahrazení původního filmového projektoru (přenos ve formátu 35 mm) novým digitálním (pořízení serveru), který přehrává digitální data a dodává do projektoru signál v požadovaném rozlišení. Celý systém musí splňovat standard DCI. 

6.3.2014 8:50:15 | přečteno 682x | Roman Műller | Celý článek
 
1
6.3.2014 8:44:52 - aktualizováno 12.4.2018 12:03:31 | přečteno 682x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load