ENDEFRRUPLNLSPIT

VIŠŇOVÁ

www.ob-vis.net

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání Změny č. 3 územního plánu obce Višňová, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu změny č. 3 územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí  viz níže. 

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech:

- Obecní úřad Višňová, Višňová 184, 464 01 Frýdlant,
- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání této změny územního plánu zůstává v platnosti stávající územní plán obce Višňová z roku 2005, včetně jeho platných změn (viz níže). 

Změna ÚPO č. 3 (v projednání)

ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-textová část.pdf

ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-HLAVNÍ VÝKRES-A.pdf
ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-HLAVNÍ VÝKRES-B.pdf
ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-KOORDINAČNÍ VÝKRES-A.pdf
ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-KOORDINAČNÍ VÝKRES B.pdf
ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-ZPF-A.pdf
ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-ZPF-B.pdf
ikona souboruZ3_ÚPO_Višňová-VPS.pdf


Územní plán ÚPO (r. 2005)

ikona souboruÚzemní plán Višňová - část 1 - obrázek ve formátu TIFF velikost 37 Mb
ikona souboruÚzemní plán Višňová - část 2 - obrázek ve formátu TIFF velikost 43 Mb
ikona souboruÚzemní plán Višňová - část 3 - obrázek ve formátu TIFF velikost 39 Mb

ikona souboruObecně závazné vyhlášky obce Višňová č.8/2005 o závazných částech územního plánu obce Višňová - PDF 1,4 Mb

ikona souboruÚzemní plán Višňová 2005 – textová část A, B - PDF


1. ZMĚNA ÚPO (r. 2010)

ikona souboruZměna číslo 1 ÚPO Višňová - PDF

2. ZMĚNA ÚPO (r. 2010)

ikona souboruZměna číslo 2 ÚPO Višňová - PDF

13.10.2015 15:41:14 - aktualizováno 4.11.2021 12:30:06 | přečteno 3388x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load