ENDEFRRUPLNLSPIT

VIŠŇOVÁ

www.ob-vis.net

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání Změny č. 3 územního plánu obce Višňová, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu změny č. 3 územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí  viz níže. 

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech:

- Obecní úřad Višňová, Višňová 184, 464 01 Frýdlant,
- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání této změny územního plánu zůstává v platnosti stávající územní plán obce Višňová z roku 2005, včetně jeho platných změn (viz níže). 


Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Višňová se koná dne 7.2.2022 od 15:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Višňová, adresa Višňová 184, 464 01 Višňová

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Višňová a oznámení o konání veřejného projednání je k nahlédnutí ikona souboruzde.


Dokumentace změny č. 3. ÚPO Višňová pro veřejné projednání 

13.10.2015 15:41:14 - aktualizováno 29.12.2021 11:52:41 | přečteno 3613x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load