ENDEFRRUPLNLSPIT

HEJNICE

www.mestohejnice.cz

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE PO ZMĚNĚ Č. 1

Textová část: 

ikona souboruHejnice_UP_uplne zneni po Z1_text s titulem.rtf.pdf

Grafická část: 

ikona souboruHejnice_UP+Z1_P2_HLA.pdf
ikona souboruHejnice_UP+Z1_O1_KOV.pdf
ikona souboruHejnice_UP+Z1_P1_ZCU.pdf
ikona souboruHejnice_UP+Z1_P3_VPS.pdf


ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE

Zastupitelstvo města Hejnice vydalo na svém veřejném zasedání, konaném 23. září 2020, usnesením č. 80/2020 Změnu č. 1 územního plánu Hejnice formou opatření obecné povahy č. 1/2020. Opatření obecné povahy č. 1/2020 Změny č. 1 územního plánu Hejnice nabylo účinnosti dne 23. 01. 2021.
                                                                                                 
Do opatření obecné povahy č. 1/2020 – Změny č. 1 územního plánu Hejnice a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Městském úřadu Hejnice, na adrese Nádražní 521, 463 62 Hejnice a dále na internetových stránkách: https://www.mestohejnice.cz/cs/mesto/uzemni-plan-hejnic.html.

Textová část: 

Grafická část: NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN (schválený 2018) 

Zastupitelstvo města Hejnice vydalo na svém 2. veřejném zasedání, konaném 25. dubna 2018, usnesením č. 42/2018 Územní plán Hejnice formou opatření obecné povahy č. 1/2018. Opatření obecné povahy č. 1/2018 Územního plánu Hejnice nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Do opatření obecné povahy č. 1/2018 – Územní plán Hejnice a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Městském úřadu Hejnice, na adrese Nádražní 521, 463 62 Hejnice a dále na internetových stránkách: https://www.mestohejnice.cz/cs/mesto/uzemni-plan-hejnic.html.


ikona souboruHLAVNÍ VÝKRES
ikona souboruVÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ikona souboruÚZEMNÍ STUDIE X3 HEJNICE.zip
(vše zabalené v zip archívu - 11 Mb)


ÚZEMNÍ STUDIE X4 HEJNICE

13.10.2015 15:27:58 - aktualizováno 22.12.2021 13:29:17 | přečteno 3801x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load