ENDEFRRUPLNLSPIT

HABARTICE


Zastupitelstvo města Habartice vydalo na svém 21. veřejném zasedání, konaném 22. listopadu 2017, usnesením č. 148/11/2017 Změnu č. 1 Územního plánu Habartice formou opatření obecné povahy č. 1/2017, vyvěšeno 23.11.2017. Opatření obecné povahy č. 1/2017 Změna č.1 Územního plánu Habartice nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dokumentace Změna č. 1 Územního plánu Habartice je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí  viz níže. 

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech:
- Obecní úřad Habartice, v kanceláři starosty obce, na adrese: Habartice 191, 464 01 pošta Frýdlant
- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Do opatření obecné povahy č. 1/2017 – Změna č.1 Územního plánu Habartice a jeho odůvodnění je možné nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Obecním úřadu Habartice, na adrese Habartice 191, 463 73 Habartice a dále na internetových stránkách: http://www.e-deska.cz/habartice/index.php?slozka=1904

Právní stav po změně číslo 1

Zpráva o uplatňování ÚP Habartice (02. 2017)

ikona souboruZpráva o uplatňování ÚP Habartice 02.2017 (schváleno)

13.10.2015 15:26:51 - aktualizováno 2.11.2020 14:37:39 | přečteno 3194x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load