ENDEFRRUPLNLSPIT

ČERNOUSY


ÚZEMNÍ PLÁN ČERNOUSY (VYDANÝ) 2020 

Textová část

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNOUSY - textová část - ikona souboruÚP_Černousy.pdf
Odůvodnění Územního plánu Černousy - ikona souboruOÚP_Černousy.pdf

Grafická část

ÚP ČERNOUSY - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ -  ikona souboruUP1_ZCU_Černousy.pdf  
ÚP ČERNOUSY -  HLAVNÍ VÝKRES - ikona souboruUP2_HLV_Černousy.pdf
ÚP ČERNOUSY -  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ - ikona souboruUP3_VPS_Černousy.pdf
ODŮVODNĚNÍ ÚP - KOORDINAČNÍ VÝKRES -  ikona souboruOUP1_KOV_Černousy.pdf 
ODŮVODNĚNÍ ÚP - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ -  ikona souboruOUP2_SUV_Černousy.pdf 
ODŮVODNĚNÍ ÚP - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU -  ikona souboruOUP3_ZPF_Černousy.pdf 
 
13.10.2015 15:19:14 - aktualizováno 23.10.2020 14:43:30 | přečteno 2667x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load