ENDEFRRUPLNLSPIT

Územní plán Frýdlant

ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDLANT, úplné znění po změnách č. 1 a č. 2  /2022/Změna č. 1

Zastupitelstvo města Frýdlant v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje,že na svém veřejném zasedání, konaném dne 21. 9. 2022, usnesením č. 551/2022 vydalo změnu č. 1 ÚP Frýdlant formou opatření obecné povahy č. 1/2022. Na základě ustanovení § 55 odst. 7 stavebního zákona a za použití § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Změna č. 1 Územního plánu Frýdlant vydaná formou opatření obecné povahy účinnosti dnem doručení této změny územního plánu a úplného znění územního plánu po této změně.

ikona souboruVeřejná vyhláška - Změna č. 1 ÚP.pdf

ikona souboruoup_na_Frydlant_text_43a_ZUP1_FINAL.pdf
ikona souboruup_na_Frydlant_text_43a_ZUP1_FINAL.pdf


Změna č. 2

Zastupitelstvo města Frýdlant v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje,že na svém veřejném zasedání, konaném dne 21. 9. 2022, usnesením č. 552/2022 vydalo změnu č. 2 ÚP Frýdlant formou opatření obecné povahy č. 2/2022. Na základě ustanovení § 55 odst. 7 stavebního zákona a za použití § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Změna č. 2 Územního plánu Frýdlant vydaná formou opatření obecné povahy účinnosti dnem doručení této změny územního plánu a úplného znění územního plánu po této změně.

ikona souboruVeřejná vyhláška - Změna č. 2 ÚP.pdf


Územní studie pro správní území města Frýdlant

Dokumentace schválených územních studií, jsou v klasické tištěné podobě uloženy na níže uvedených úřadech:

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, na adrese: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
- Úřad územního plánování, Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- Stavební úřad Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí,
- Město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant.

Dokumentace schválených územních studií jsou dále zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese:

www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plan-frydlant.html


Územní studie ÚS 3 Strmá, Frýdlant

ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_Či.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_most.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_most_řez.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_Na-1 Hlavní.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_Na-2 TIS.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_Na-3 VPS.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_Na-4 Širší.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_Na-5 Koordinační.pdf
ikona souboruFrýdlant_Strmá_ÚS_Na-Řez.pdf

ikona souboruÚzemní studie ÚS 3 Strmá v *.zip verzi


Územní studie ÚS 4 Novoměstská, Frýdlant

ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_4_Širší.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_2_TIS.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_Zv2.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_Zv3.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_Zv4.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_Zv1.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_3_VPS.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_5_Koo.pdf
ikona souboruFrýdlant_Novoměstská_ÚS_1_Hla.pdf
ikona souboruFrydlant_Novoměstská_ÚS_text.pdf

ikona souboruFrydlant_US4_Novomestska_PDF.zipÚzemní studie ÚS5 Zámecká,  Frýdlant


Územní studie veřejných prostranství, lokalita Podzámčí,  Frýdlant


ikona souboruÚzemní studie veřejných prostranství, lokalita Podzámčí, Frýdlant v *.zip verzi


Územní studie veřejných prostranství, lokalita Sídlištní, Frýdlant

ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Navrh.pdf

ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_1_sirsi_vztahy.pdf
ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_2_ortofotomapa.pdf
ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_3_vykres_problemu.pdf
ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_4_hlavni_vykres.pdf
ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_5_inzenyrske_site.pdf
ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_6_urbanisticky_detail.pdf
ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_7_architektonicky_detail.pdf
ikona souboruFrydlant_US_Sidlistni_Na_8_vizualizace.pdf

ikona souboruÚzemní studie veřejných prostranství, lokalita Sídlištní, Frýdlant v *.zip verzi


Územní studie veřejných prostranství, lokalita Novoměstská II., Frýdlant

ikona souboruFrydlant_US_Novomestska_navrh.pdf

ikona souboruUS_Novomestska_Na_01_sirsi vztahy.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_02_ortofoto.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_03_vykres problemu.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_04_hlavni vykres.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_05_vykres siti.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_06_urbanisticky detail.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_07_urbanisticky detail.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_08_urbanisticky detail.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_09_architektonicky detail.pdf
ikona souboruUS_Novomestska_Na_10_vizualizace.pdf

ikona souboruÚzemní studie veřejných prostranství, lokalita Novoměstská II., Frýdlant  v *.zip verzi


Územní plán 2015

ikona souboruÚzemní plán - textová část

ikona souboruOdůvodnění územního plánu  - textová část

ikona souboruVýkres základního členění území
ikona souboruHlavní výkres - uspořádání území

ikona souboruVýkres dopravní a technické infrastruktury
ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona souboruKoordinační výkres
ikona souboruVýkres širších vztahů
ikona souboruVýkres předpokládaných záborů ZPF

ikona souboruOpatření obecné povahy č. 1/2015


Kontaktní osoba :

Zdena Prokopová 
telefon : 488 886 900
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 18
1.8.2014 14:01:32 - aktualizováno 26.10.2022 16:40:56 | přečteno 17341x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load