ENDEFRRUPLNLSPIT

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant

Územně analytické podklady jsou zpracovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností Frýdlant

Jedná se o území obcí: Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava a Višňová.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně analytické podklady slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant (dále jen ORP Frýdlant) byly pořízeny v souladu s § 27 stavebního zákona ke dni 31.12.2008.

Dle ustanovení § 28 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.

Poslední aktualizace ÚAP ORP Frýdlant byla provedena k 31.12.2016

Obsah územně analytických podkladů (ÚAP):

Textová část ÚAP:

ikona souboruI. Základní údaje
ikona souboruII. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
ikona souboruIII. Rozbor udržitelného rozvoje území Grafická část ÚAP:

ikona souboruVýkres hodnot
ikona souboruVýkres limitů
ikona souboruVýkres záměrů
ikona souboruVýkres problémů

Aktualizace 12/2016

Projekt byl spolufinancován z

Evropského fondu regionálního rozvoje - Integrovaného operačního programu

logo IOP   EU   MMR   2

11.11.2010 9:47:59 - aktualizováno 23.1.2017 13:37:51 | přečteno 6509x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load