ENDEFRRUPLNLSPIT

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VIŠŇOVÁ_ V PROJEDNÁNÍ

visnova

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání Změny č. 3 územního plánu obce Višňová, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu zadání změny č. 3 ÚPO“ dle § 47 odst. 2 stavebního zákona.  

Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí na níže uvedených webových stránkách města Frýdlant.

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech: 

- Obecní úřad Višňová, Višňová 184, 464 01 pošta Frýdlant,

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška „Oznámení o projednávání zadání změny č. 3 územního plánu obce Višňová“, bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant  a úřední desce Obecního úřadu Višňová v termínu od 10.8.2017  do 11.9.2017.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání této změny územního plánu, zůstává v platnosti stávající ÚP obce Višňová z roku 2005 a jeho platné změny. K nahlédnutí na https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci-orp-frydlant/visnova.html

10.8.2017 9:09:54 | přečteno 878x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load