ENDEFRRUPLNLSPIT

Změna č. 1 územního plánu Habartice - projednání

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání Návrhu Změny č. 1 územního plánu Habartice, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu změny č. 1 územního plánu“ pro společné jednání s dotčenými orgány, dle § 50 stavebního zákona. 

Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí  viz níže. Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech: 

- Obecní úřad Habartice, v kanceláři starosty obce, na adrese: Habartice 191, 464 01 pošta Frýdlant

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška o „Doručení Návrhu změny č. 1 územního plánu Habartice“ byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant  a úřední desce Obecního úřadu Habartice  v termínu od 12.4.2017  do 29.5.2017.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání a vydání změny č. 1 územního plánu Habartice zůstává v platnosti stávající územní plán Habartice z roku 2008 (k nahlédnutí na

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci-orp-frydlant/habartice.html 
12.4.2017 8:34:31 | přečteno 288x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load