ENDEFRRUPLNLSPIT

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HABARTICE - PROJEDNÁNÍ

up ilustracbni habartice

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání Návrhu Změny č. 1 územního plánu Habartice, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání“ dle § 52 stavebního zákona.  

Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí  viz níže. Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech:  

- Obecní úřad Habartice, v kanceláři starosty obce, na adrese: Habartice 191, 464 01 pošta Frýdlant

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška „Oznámení o veřejném projednání Návrhu změny č. 1 územního plánu Habartice“ byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant  a úřední desce Obecního úřadu Habartice  v termínu od 30.8.2017  do 25.10.2017.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání a vydání změny č. 1 územního plánu Habartice zůstává v platnosti stávající územní plán Habartice z roku 2008 (k nahlédnutí ZDE)

28.8.2017 15:06:57 | přečteno 1450x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load