ENDEFRRUPLNLSPIT

Vymezení zastavěného území Jindřichovice pod Smrkem

up jindrichovice

Úřad územního plánování oznamuje, že po provedeném místním šetření a jednání s dotčenými správními orgány došlo na základě jejich požadavků k úpravě „Vymezení zastavěného území Jindřichovice pod Smrkem“ (únor 2017). 

Projednaná a upravená dokumentace „Vymezení zastavěného území“, bude opět zveřejněna dle § 60 stavebního zákona na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice p/S. a v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí viz níže. Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech: 

· Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“,

· Obecní úřad Jindřichovice pod smrkem, na adrese: Jindřichovice čp. 245, pošta 463 65 Nové Město pod Smrkem,

a dále v elektronické podobě na webových stránkách města Frýdlant, jako dokumentace UPRAVENÉ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ_02.2017 (v projednání)

Pouze pro úplnost uvádíme, že ve smyslu § 60 odst. 1 stavebního zákona:

Odůvodněné písemné námitky proti „Vymezení zastavěného území obce Jindřichovice pod Smrkem“ mohou podat vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci sousedních pozemků.

Každý může podat k „Vymezení zastavěného území obce Jindřichovice pod Smrkem“ připomínky.

Písemné námitky a připomínky se mohou uplatnit do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění k pořizovateli ÚPD, tj. Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP, na adrese: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant.

Posledním dnem pro podání odůvodněných námitek vlastníků a připomínek, je pátek 31.3.2017.  

27.2.2017 10:50:21 | přečteno 496x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load