ENDEFRRUPLNLSPIT

Obec Pertoltice vydala nový územní plán

Pertoltice

Zastupitelstvo obce Pertoltice vydalo na svém 6. veřejném zasedání dne 5. 10. 2016 usnesením č. 04/06/16 nový ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE.

Územní plán byl vydán formou Opatření obecné povahy. Veřejná vyhláška oznamující jeho vydání, byla vyvěšena ke dni 6. 10. 2016 na úřední desce Obecního úřadu Pertoltice, a současně byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce Pertoltice.

Do dokumentu ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE může každý nahlédnout na Obecním úřadu Pertoltice, a u Úřadu územního plánování, tj. na Městském úřadu Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20, 2. patro budovy „B“, na adrese: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Platnost nového ÚZEMNÍHO PLÁNU PERTOLTICE byla z hlediska zákonných ustanovení stanovena k datu 21. 10. 2016.


Simona Stočková
Úřad územního plánování

odbor stavebního úřadu a životního prostředí

24.10.2016 23:22:33 | přečteno 3387x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load