ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový územní plán Nové Město pod Smrkem - projednání

up nmps ilustracni1

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání nového územního plánu Nové Město pod Smrkem, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí viz níže.   

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání nového územního plánu Nové Město pod Smrkem, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí viz níže.  

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech: 

- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, v kanceláři stavebního úřadu, na adrese: palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška o „Doručení Návrhu územního plánu Nové Město pod Smrkem “ bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem v termínu od 7.6.2017  do 24.7.2017.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání a vydání nového územního plánu Nové Město pod Smrkem zůstává v platnosti stávající ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem z roku 1996, včetně jeho platných změn (k nahlédnutí zde)

6.6.2017 9:39:10 | přečteno 1104x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load