ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový územní plán KUNRATICE - projednání

ilustr kunratice

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání nového územního plánu Kunratice, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí viz níže.  

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech: 

- Obecní úřad Kunratice, Kunratice 158, 464 01 pošta Frýdlant,

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška o „Doručení Návrhu územního plánu Kunratice“ byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant  a úřední desce Obecního úřadu Kunratice v termínu od 14.6.2017  do 4.8.2017.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání a vydání nového územního plánu Kunratice zůstává v platnosti stávající ÚP obce Kunratice z roku 2006 (k nahlédnutí zde).  

13.6.2017 13:37:29 | přečteno 495x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load