ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový územní plán Hejnice - projednání

nový územní plán Hejnice

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání nového územního plánu Hejnice, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí viz níže.  

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech: 

- Městský úřad Hejnice, v kanceláři stavebního úřadu, na adrese: Nádražní 521, 463 62 Hejnice,

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška o „Doručení Návrhu územního plánu Hejnice“ bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a úřední desce Městského úřadu Hejnice  v termínu od 12.10.2016  do 5.12.2016.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání a vydání nového územního plánu Hejnice zůstává v platnosti stávající územní plán obce Hejnice z roku 2000, včetně jeho platných změn (k nahlédnutí zde).  

13.10.2016 10:42:05 | přečteno 663x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load