ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový územní plán Bulovka - projednání

Bulovka

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání nového územního plánu Bulovka, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí viz níže.   

Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech: 

- Obecní úřad Bulovka, Bulovka 101, 464 01 Frýdlant,

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška o „Doručení Návrhu územního plánu Bulovka“ bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a úřední desce Obecního úřadu Bulovka v termínu od 11.7.2017  do 31.8.2017.

Zároveň však upozorňujeme, že do doby projednání a vydání nového územního plánu Bulovka zůstává v platnosti stávající dokument „Vymezení zastavěného území obce Bulovka“ z roku 2008. 

11.7.2017 13:40:29 | přečteno 878x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load