ENDEFRRUPLNLSPIT

Ceník služeb

Ceník služeb Střediska sociální péče Frýdlant
platný od 1.ledna 2019

(podle zákona č. 108/2006 Sb. o Sociálních službách) schválený Radou města usnesením č.2704/2018 ze dne 22.10.2018

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Od 1.1.2019 Maximální výše úhrad dle vyhlášky 505/2006
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100Kč/hod 130,-Kč/hod
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100Kč/hod
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 100Kč/hod
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek    
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) 100Kč /hod 130,-Kč/hodina
2. Pomoc  při úkonech osobní hygieny( koupání) ve středisku osobní hygieny 100Kč/hod
3. Pomoc při použití WC 100Kč/hod
4. Holení, stříhání nehtů 100Kč/hod
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy    
1. Dovoz oběda 18 Kč/úkon 30,-Kč/úkon
2. Donáška oběda v DPS 18Kč/úkon
3. Dovoz druhého oběda do domácnosti 18Kč/úkon
4. Příprava a podání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití 100Kč/hod 130,-Kč/úkon
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti    
1. Běžný  úklid a údržba domácnosti 120Kč/hod 130,-Kč/úkon
2. Údržba domácích spotřebičů 120Kč/hod
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, mytí oken,čištění koberců 120Kč/hod
4.Mytí společných prostor 120Kč/hod
5. Pověšení záclon 20Kč/okno
6) Nákupy:    
- malý nákup do 5 položek Např: 5 rohlíků= 1 položka, 2mléka a 1 máslo =2položky 30Kč/úkon 30,-Kč/úkon
- střední nákup (1-2 prodejny, do 10 položek, 50Kč/úkon 115,-Kč/úkon
- velký nákup ( 2 a více prodejen, 10 a více položek 80Kč/úkon 115,-Kč/úkon
7. Donáška léků z lékárny bez vyzvednutí receptu 20Kč/úkon 30,-Kč/úkon
8. Zajištění léků u lékaře, vyzvednutí receptu a léků z lékárny 40Kč/úkon 130,-Kč/hodina
9. Zaplacení složenek na poště, donáška na poštu nebo z pošty 20Kč/úkon 130,-Kč/hodina
10. Praní a žehlení osobního i ložního prádla (včetně pracího prostředku) 70Kč/kg 70,-Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím    
1. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby 100Kč/hod 130,-Kč/hodina
2. Sociální poradenství, včetně vyplnění žádosti o příspěvek na péči zdarma
f) Fakultativní úkony    
1.Doprava klienta služebním vozem na území města Frýdlant 40Kč/úkon  
2. Telefonické vyřizování záležitostí klienta 20Kč/úkon  
3. Vyřizování úředních záležitostí klienta pečovatelkou (napsání dopisu, vyplnění žádosti a podobně) 100Kč/hod  
4. Dohled nad užíváním léků 100Kč/hod  

 29.3.2011 10:13:17 - aktualizováno 24.6.2013 13:00:46 | přečteno 2350x | vera.jurkovicova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load