ENDEFRRUPLNLSPIT

Ceník služeb

Ceník služeb Střediska sociální péče Frýdlant
platný od 1. ledna 2023
   (podle zákona č. 108/2006 Sb. o Sociálních službách) schválený Radou města usnesením č.41/2022 ze dne 14. 11. 2022

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Od 1.1.2023

Maximální výše úhrad dle vyhlášky 505/2006

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100Kč/hod

135,-Kč/hod

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100Kč/hod

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

100Kč/hod

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

 

 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání)

120Kč /hod

135,-Kč/hodina

 

 

 

 

2. Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) ve středisku osobní hygieny

120Kč/hod

3. Pomoc při použití WC

120Kč/hod

4. Holení, stříhání nehtů

120Kč/hod

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 

1. Dovoz oběda

30 Kč/úkon

40,-Kč/úkon

2. Donáška oběda v DPS

30Kč/úkon

3. Dovoz druhého oběda do domácnosti

30Kč/úkon

4. Příprava a podání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití

100Kč/hod

135,-Kč/úkon

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti

130Kč/hod

135,-Kč/úkon

2. Údržba domácích spotřebičů

120Kč/hod

3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, mytí oken, čištění koberců

130Kč/hod

4. Mytí společných prostor

130Kč/hod

5. Pověšení záclon

20Kč/okno

6) Nákupy:

 

 

- malý nákup do 5 položek

Např: 5 rohlíků= 1 položka, 2mléka a 1 máslo =2položky

40Kč/úkon

140,-Kč/hodina

- střední nákup 1-2 prodejny, do 10 položek,

60Kč/úkon

140,-Kč/hodina

- velký nákup 2 a více prodejen, 10 a více položek

100Kč/úkon

140,-Kč/hodina

7. Donáška léků z lékárny bez vyzvednutí receptu

40Kč/úkon

135,-Kč/hodina

8. Zajištění léků u lékaře, vyzvednutí receptu a léků z lékárny

40Kč/úkon

130,-Kč/hodina

9. Zaplacení složenek na poště, donáška na poštu nebo z pošty

40Kč/úkon

130,-Kč/hodina

10. Praní a žehlení osobního i ložního prádla (včetně pracího prostředku)

80Kč/kg

80,-Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

1. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby

100Kč/hod

135,-Kč/hodina

2. Sociální poradenství, včetně vyplnění žádosti o příspěvek na péči

zdarma

f) Fakultativní úkony

 

 

1. Doprava klienta služebním vozem na území města Frýdlant

50Kč/úkon

2. Telefonické vyřizování záležitostí klienta

20Kč/úkon

3. Vyřizování úředních záležitostí klienta pečovatelkou (napsání dopisu, vyplnění žádosti a podobně)

100Kč/hod

4. Dohled nad užíváním léků

100Kč/hod

                                               


29.3.2011 10:13:17 - aktualizováno 24.6.2013 13:00:46 | přečteno 3186x | vera.jurkovicova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load