ENDEFRRUPLNLSPIT

Topná sezóna začala a požáry komínů přibývají

PC210010

Zimní čas nastal, i když venkovní teploty zdaleka ještě nesahají pod bod mrazu.  Vytápění našich domácností se pomalu ale jistě vrací ke standardnímu vytápění a to na tuhá paliva, kde se topí buď v krbových kamnech nebo v kotlích na uhlí nebo na dřevo. S tímto vyvstává jedna velká povinnost, kterou řada lidí v domácnostech podceňuje a to je řádné čištění komínů, kouřovodu a umísťování hořlavých věcí kolem topidel. Během prosincového měsíce došlo již ke třem požárům komínového tělesa, kdy naštěstí nedošlo k dalším materiálním škodám, ale postiženým i tak znepříjemnilo předvánoční nebo vánoční atmosféru.

Nastal čas na malou osvětu, jak si počínat, když vytápím domácnost kotlem na tuhá paliva. Je mnoho pravidel a zásad, které nám určují, jak topit a skladovat hořlavé látky vedle zdrojů sálavého tepla či topidel. Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně, častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí.

 Níže je uvedeno 10 nutných zásad jak si počínat, aby nedocházelo k těmto požárům.

Nakonec bych rád všem poděkoval za projevenou důvěru, toleranci a spolupráci v uplynulém roce.
Přeji Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli zkonstatovat, že rok 2014 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Josef Šperl, DiS.
velitel SDH Frýdlant

Zásady, jak si počínat, když vytápím domácnost kotlem na tuhá paliva:

1. Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.

2. Bezpečná vzdálenost - bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, minimální vzdálenosti od hořlavých hmot najdete v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. (např. kamna na dřevo – hlavní směr sálání min. 500 mm, krby na dřevo – hlavní směr 800 mm, ostatní směry v obou případech min. 200 mm; kamna s varnou plotnou na topnou naftu – hlavní směr min. 750 mm, ostatní směr 100 mm; topidlo na plynné palivo - hlavní směr sálání min. 500 mm, ostatní směry min. 100 mm). Tzn. jakékoliv hořlavé látky a předměty (hadr, koberce, předložky…), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.

3. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy se uplatňují zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.

4. Používejte vhodné palivo - každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý, je nutná revize spalinové cesty před jejím používáním. Nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický odpad, umělohmotné lahve apod. Zvyšujete riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku požáru.

5. Dostatečný přívod vzduchu - většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické či projektové dokumentace.

6. Odvod spalin - spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru - většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.

7. Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut.

8. Dodržování návodů k obsluze - ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.

9. Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu, lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty, lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně.

10. Čištění spalinové cesty se u celoročního provozu provádí dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 3x ročně, ale je lepší v topné sezoně u topidel na tuhá paliva vyčistit komín a kouřovod 1x za měsíc.


Co dělat, když přesto začne hořet?

· V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

· Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. 

· Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.

· Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

· Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie.

· I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami, oznamte to hasičům (povinnost ze zákona ohlásit každý vzniklý požár).

· Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.

27.12.2013 7:27:50 - aktualizováno 27.12.2013 8:26:13 | přečteno 1186x | sperl
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load