ENDEFRRUPLNLSPIT

Jednotný systém varování a vyrozumění

rozhlas

Tento systém zabezpečuje včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku. Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému zabezpečuje varování HZS kraje a obecní úřady.

Varovná informace může mít charakter akustický (zvukový), verbální (mluvený) nebo optický (obrazový).

Varovné informace v akustické a optické podobě mají zpravidla formu předem stanoveného znamení tj. signálu, po jehož přijetí jsou realizována ochranná opatření a smluvené činnosti.

Za základní způsob varování obyvatelstva je požadováno vyhlášení varovného signálu ke kterým patří rotační sirény, elektrické sirény a místně informační systém s vlastními elektronickými sirény ( jako např. obecní rozhlasy).

Přehled signálů a verbálních informací pro varování obyvatelstva

 siréna rot, obrázek se otevře v novém okněsiréna el , obrázek se otevře v novém okně

 rotační sirény (RS)   elektronické sirény (ES)

 rozhlas, obrázek se otevře v novém okně

místními informační systémy (MIS) s vlastnostmi elektronických sirén (např. místní rozhlasy)

Všeobecná výstraha :
je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Rotační siréna - akustický signál

Vš  výstraha, obrázek se otevře v novém okně

Obecné zásady chování obyvatelstva :

Respektujte a uposlechněte pokyny a nařízení složek IZS, orgánů státní správy a samosprávy.
Nepodceňujte vzniklou situaci.
Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
Pomáhejte sousedům, zejména starým a nemocným lidem ve svém nejbližším okolí.

K ověření provozuschopnosti systému varování je akustická zkoužka sirén.
Provádí se každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

 

Zkouška sirén :

Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

Rotační siréna - akustický signál

Zk  sirény, obrázek se otevře v novém okně

Termíny zkoušek sirén  2014

2014

/1.1./

5.2./

5.3./

2.4./

7.5./

4.6./

2.7./

6.8./

3.9./

1.10./

5.11./

3.12.

 

Požární poplach :

Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.

Rotační siréna - akustický signál

pož poplach, obrázek se otevře v novém okně

Zpracoval : Josef Šperl DiS.

Zdroj: HZS ČR

1.7.2011 21:52:05 - aktualizováno 4.2.2014 8:59:09 | přečteno 4585x | sperl
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load