ENDEFRRUPLNLSPIT

Jak bezpečně prožít a přežít pálení čarodějnic

CIMG0977

Jak v minulých letech, tak i letos se poslední dubnový večer připravuje na mnohých místech pálení čarodějnic. Někteří stavějí velké vatry, někteří zůstávají u malých ohníčků.  Každá aktivita, která souvisí s ohněm, je svým způsobem nebezpečná a riskantní. Proto je vhodná doba připomenout nějaká pravidla, aby nedošlo k nežádoucím požárům neboli úrazům.

1. Nezapomeňte ohlásit pálení čarodějnic místním hasičům a na operační středisko HZS Libereckého kraje –  tel. 950 471 111, web. http://www.hzslk.cz/paleni/ (zde vyplníte daný formulář)

2. Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být vždy bezpečně. Proto je dobré zvolit vhodné místo, kde není v blízkosti suchá tráva, kde nejsou v blízkosti budovy a další hořlavé látky, které by mohli začít hořet od lítajících jisker.

3. Zapalování vatry nebo různých ohníčků za použití hořlavé kapaliny se neprovádí! Může dojít k rychlému vzplanutí ohně a případnému popálení okolních lidí.

4. Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně. Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog. A je samozřejmé, že zábavná pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem.

5. Dalším rizikem je lampionoví průvod, kde se nosí zapálené svíčky v lampiónech. Dejte pozor, ať svým jednáním nezpůsobíte sobě nebo někomu jinému popálení.

6. Nezaměňujte pálení čarodějnic s pálením domovního odpadu nebo pneumatik. Pálením tohoto odpadu vznikají různé chemické látky, které unikají do ovzduší. Také pálení odpadu a pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše několik set tisíc korun.

7. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Nebezpečný je zvláště silný vítr, který v mžiku dokáže roznést žhavé uhlíky a hořící dřevo do okolí.

8. Je dobré mít připravené hasící prostředky pro případ rozšíření požáru (tj. vědro s vodou nebo vhodný hasicí přístroj).

9. Nepřeskakujte oheň, může u vás dojít ke vznícení oděvu a následnému popálení.

10. Nenechávejte děti bez dozoru pobíhat okolo ohně, vyhnete se případným úrazům.

11. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - nejlépe prolitím vodou, v krajním případě použijte písek či zeminu. 

Pokud by někdo nechtěl dodržovat zásady požární bezpečnosti, tak může být postižen pokutou dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Snad nám tato malá osvěta pomůže v den pálení čarodějnic a zbytečně si neznepříjemníme večer a nadcházející svátek.

Josef Šperl

Frýdlant 26/04/2012

27.4.2012 7:55:52 - aktualizováno 27.4.2012 17:32:32 | přečteno 1157x | sperl
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load