ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlantský pohár

pozvánka

Vážení přátelé Sbor dobrovolných hasičů ve Frýdlantu pořádá 34.ročník soutěže mužů a žen v požárním útoku o pohár Města Frýdlant a memoriál Karla Hartmana. Tato soutěž se koná dne 05.10.2013 a je zařazena do seriálu JIZERSKÁ LIGA. Věříme, že naše pozvání přijmete a soutěže se zúčastníte, na této soutěži je vyhodnocení celého ročníku Jizerské ligy 2013.

IM000488, obrázek se otevře v novém okněIM000484, obrázek se otevře v novém okněIM000502, obrázek se otevře v novém okně

IM000496, obrázek se otevře v novém okněIM000473, obrázek se otevře v novém okně

Časový program soutěže:

9.00 - 9.30 hod. - příjezd a prezentace soutěžních družstev

9.30 - 9.45 hod. - nástup družstev a instruktáž velitelů

9.55 - příprava prvního družstva na základnu

10.00 hod. - oficiální zahájení soutěže

Ukončení soutěže dle počtu přihlášených družstev - následné vyhodnocení a předání cen.

Startovné:

Startovné je ve výši 150,- Kč. za družstvo, které bude vybráno při prezentaci družstev .

news, obrázek se otevře v novém okně

Pokyny k soutěži:

Soutěžní disciplína : požární útok mužů a žen dle pravidel požárního sportu z vyznačené základny 2 x 2 m. S předem nastartovaným strojem.

Počet členů družstva - 7 .

K provedení disciplíny - nastoupí nejprve družstva mužů a po nich družstva žen.

Pro přípravu materiálu má družstvo časový limit 5 minut.

Provedení pokusu 2 minuty.

Protesty : může podat pouze velitel za své družstvo a to písemně do 10ti minut po provedení útoku hlavnímu rozhodčímu spolu se zálohou 50,- KČ , která mu bude v případě uznání protestu vrácena .

Technické podmínky:

Výzbroj : PS 8 , PS 12 české nebo slovenské výroby musí splňovat následující podmínky: - kompletnost PS - vývěva na výfuku

- klapka v čerpadle,

- ovládání ručního plynu na karburátoru

- na PS jsou povoleny držáky na savice jen kopírující chladič

- povoleno použití čerpadla nového typu

- Sací vedení se skládá ze dvou kusů savic o délce 2,5 m

nebo ( 4 x 1.6 m ) a sacího koše s funkční klapkou , 2 klíče na spojky

img119, obrázek se otevře v novém okně

Dopravní a útočné vedení :

Muži : 3 hadice„B“- rozdělovač - 4 hadice„C“

Ženy : 2 hadic „B“- rozdělovač - 4 hadice „C“

Délka hadic : 20 m + 1m

Proudnice : každé družstvo vlastní o průměru výstřikové hubice + 12,5 mm

Vodní zdroj : Kovová nádrž 80 cm Vysoká s objemem 1500 litrů , která bude průběžně doplňována .

Terče : elektronické , nástřikové

Start : Celé družstvo startuje bočně z jedné čáry vzdálené 10 m od středu základny výstřelem z pistole .

Ústroj soutěžících : pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv přesahující přes lokty a kolena, lehký nebo služební opasek , jednotná obuv ( pracovní - sportovní ), ochranná přilba bez úprav.Ústroj družstva musí být jednotná .

Diskvalifikace :

1. Pokud nebude nasáto do 60 s .

2. V případě pomoci při nástřiku na sousední terč a

překročení nástřikové čáry .

3. Nebude-li před ponořením a po vynoření z nádrže koš na savici

4. Jakákoliv závada na vlastním materiálu vylučuje opakování útoku

5. Nedodržení podmínek pro vyhlášení výsledků

Místo konání : Soutěž proběhne na požárním cvičišti pod zámkem u autokempinku ,

požární útok se provádí na travnatém povrchu.

Vyhlášení výsledků : Soutěžící do 4 místa nastoupí k předání cen jednotně ustrojení a minimálně

5 členů z jednoho družstva.

Uzávěrka přihlášek do 04.10.2013

Mapa, obrázek se otevře v novém okněFrymapa, obrázek se otevře v novém okněcvicak, obrázek se otevře v novém okně

Přihlášky posílejte na adresu : Hasiči Frýdlant, Okružní 1378, Frýdlant v Č., 464 01

email: hasici@mesto-frydlant.cz

27.2.2007 10:01:43 - aktualizováno 25.9.2013 19:26:40 | přečteno 6133x | sperl
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load