ENDEFRRUPLNLSPIT

Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant

PC090184

Vážení přátelé, uplynul nám rok 2007 a je mou povinností Vás informovat, jak jsme si v minulém roce počínali. Naše výjezdové družstvo Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant je stále ve stejném složení, tj. 29 členů. Další členové tohoto sboru, kterých je okolo 32, se sice nezúčastňují výjezdů, ale jsou nápomocni při různých brigádách a akcích, které pořádáme. Loňský rok jsme opět zahajovali zdravotními prohlídkami, které jsou povinni členové absolvovat. Zdravotní prohlídky se skládají z celkového vyšetření krve, EKG, spirometrie, rentgenu plic, kontroly zraku, ORL a z řady dalších různých vyšetření.Další nedílnou součástí je odborná příprava, která je prováděna průběžně během roku.Odborná příprava se skládá ze zákonů a vyhlášek o požární ochraně, fyzická příprava a zdravotní příprava. Strojníci musí absolvovat každý rok školení a přezkoušení řidičů na profesní průkaz.


P7280279, obrázek se otevře v novém okněP4210055, obrázek se otevře v novém okněP6240147, obrázek se otevře v novém okně

Jednotka se stará o techniku a přidělený majetek městem. V loňském roce byly na vozidlech provedeny menší i některé větší opravy, které nám odhalili na STK. Větší opravy musíme dávat do servisu, protože nemáme na to potřebné vybavení. Menší opravy a běžnou údržbu si členové provádějí sami, ale stáří vozidel, kterými disponujeme nás stojí více a více úsilí a peněz, abychom tuto techniku udrželi alespoň v takovém stavu, v jakém je v současné době. Během minulého roku proběhlo několik brigád na údržbu hasičské zbrojnice a areálu hasičského cvičiště, kde se odpracovalo přibližně 330 hodin.

Na začátku roku 2007 jsme dostali nový hasičský cisternový automobil Renault Midlum, který byl pořízen z dotací, ale část muselo za financovat naše město.Vozidlo bylo začleněno do výjezdu v polovině roku po řádném zaškolení strojníků a částečně dovybaveno dle vyhlášky. V našem autoparku tímto došlo k obměně vozidel, dvě nejstarší se prodala a na Větrov se předalo novější cisternové vozidlo CAS 25 RTHP, které bylo v hasičské zbrojnici ve Frýdlantu, ale bylo mladší a v lepším technickém stavu než které měli.

V loňském roce jsme s městem usilovali o dotaci na repasování automobilového žebříku, ale bohužel nevyšla žádná. Smutné je to, že tomuto žebříku letos na jaře končí životnost, a tím budeme nuceni dát vozidlo mimo výjezd. Nemusíte se však bát, že ve městě nebo na Frýdlantském výběžku nebude žádná výšková technika. Situace se řeší, hledají se finance na obnovení celého automobilu, nebo jiný způsob zajištění výškové techniky na Frýdlantsku.

Naše jednotka se v roce 2007 podílela na 84 zásazích, z toho bylo dvacet dva požárů, sedmnáct technických pomocí, dvacet jedna živelných pohrom, jedenáct dopravních nehod, pět olejových havárií, pět planých poplachů a tři taktická cvičení. Na jednu událost se schází průměrně 6 až 7 osob a průměrná doba strávená na jednom zásahu je 2 hodiny 40 minut.

P1200194, obrázek se otevře v novém okněPC310056fi, obrázek se otevře v novém okněRasnice, obrázek se otevře v novém okně

Za zmínku stojí se ohlédnout na začátek roku, kde nás zastihl vítr Kyril, a my jsme museli čelit několika zásahům, které trvaly dva dny, a následky se odklízely ještě celý týden. Dalšími z větších zásahů byly požáry skládky odpadu v Řasnici, kde jsme také strávili několik dnů, lokální záplava ve Višňové a Předláncích a naposledy, kde jsme se velice zapotili, když byl požár munice ve firmě STV Group a.s. Hajniště.Tím to musím všem zasahujícím hasičům velice poděkovat za jejich nasazení a obětavost. Pro Vaší představu - všichni dobrovolní hasiči za tuto práci nic nemají (i když možná za jejich nasazení a obětavost by jim mohla náležet nějaká odměna), což málokdo ví.

rasnice9, obrázek se otevře v novém okněP8270371, obrázek se otevře v novém okněPC140006, obrázek se otevře v novém okně

Náš sbor dobrovolných hasičů má kroužek mladých hasičů, s kterým vedoucí každý rok cvičí a jezdí na různé soutěže. Postupem doby se z dětí stávají dorostenci, kteří jsou postupně připravování tak, aby mohli od osmnácti let jezdit také k výjezdům. Pokud by měl někdo zájem se stát dobrovolným hasičem, u našeho sboru má dveře vždy otevřené. Na závěr bych chtěl říci, že naší snahou je být vybaveni na všechny typy událostí, ke kterým vyjíždíme, a zdokonalovat naší záchranářskou činnost, tak abychom mohli našim spoluobčanům pomoci vždy, když ji budou potřebovat.

V druhé polovině tohoto roku oslavíme 140 výročí založení našeho sboru, tímto Vás rádi srdečně zveme na různé ukázky, které připravujeme. Naší činnost můžete sledovat i na internetových stránkách www město-frydlant.cz.

Přeji Vám, všem do nového roku 2008 stálé zdraví, spokojenost a osobní i pracovní úspěchy.

Frýdlant 06/02/08

Josef Šperl
velitel JSDH Frýdlant
mobil: 603 155 104
www.frydlantvc.cz/hasici
email: hasici@mesto-frydlant.cz,
velitel.hasici@mesto-frydlant.cz


6.2.2008 22:28:34 | přečteno 4249x | sperl
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load