ENDEFRRUPLNLSPIT

Co jste, hasiči, co jste v roce 2006 dělali?

P5

Výjezdové družstvo Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant se skládá z 29 členů, z toho jsou 4 ženy. Na různých akcích pořádaných městským úřadem nebo sborem dobrovolných hasičů se účastní tito členové, ale i hasiči, kteří k zásahům nevyjíždí. Loňský rok jsme opět zahajovali povinnými zdravotními prohlídkami, které se skládají z celkového vyšetření krve, EKG, spirometrie, rentgenu plic, kontroly zraku, ORL a dalších různých vyšetření.
Nedílnou součástí činnosti sboru je odborná příprava, která je prováděna průběžně během roku. Ke konci roku se členové musí podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti.

060408 142615, obrázek se otevře v novém okně060204 152423, obrázek se otevře v novém okně

Naše jednotka se v roce 2006 podílela na 65 zásazích, z toho bylo dvacet jedna požárů, patnáct technických pomocí, třináct živelných pohrom, šest dopravních nehod, pět olejových havárií, dva plané poplachy a tři taktická cvičení. Průměrně se na jednu událost schází šest osob. Na tomto malém počtu mají podíl špatné pracovní podmínky u některých zaměstnavatelů a malá nabídka pracovních příležitostí ve Frýdlantě. Lidé musí za prací dojíždět, a doba jejich svolání je pak dlouhá. Špatná slyšitelnost sirén v okraji města má také svůj vliv. Svolávání jednotky by se mohlo řešit nákupem „pejdžrů“ pro výjezdové členy, ale zatím to finanční situace neumožňuje.

Za zmínku stojí jarní taktické cvičení o úniku čpavku na zimním stadiónu. Na tomto cvičení se zúčastnilo sedm hasičských jednotek, Policie ČR i městská policie, dále také krizový štáb města Frýdlantu.

Jedním z větších ohňů byl požár panelového bytu v ul. Družstevní, o kterém už bylo napsáno. Také velká voda řeky Smědé nás několikrát v roce 2006 dost zaměstnala.

Další nedílnou součástí práce JSDH je starost o techniku a majetek přidělený městem. V loňském roce byly na vozidlech provedeny menší i některé větší opravy závad, které odhalily technické kontroly. Větší opravy musíme dávat do servisu, protože nemáme na to potřebné vybavení. Menší opravy a běžnou údržbu si členové provádějí sami, ale stáří vozidel, kterými disponujeme, nás stojí více a více úsilí a peněz, abychom tuto techniku udrželi alespoň v takovém stavu, v jakém je v současné době.

Během minulého roku proběhlo několik brigád na údržbu hasičské zbrojnice a areálu hasičského cvičiště, kde se odpracovalo téměř pět set hodin.

Pro úsporu tepla v hasičské zbrojnici byly instalovány k radiátorům firmou Teplo Frýdlant termoventily.

Na začátku minulého roku nám byla přidělena dotace ze státního rozpočtu, která byla použita na nové zásahové cisternové auto. Veškeré finanční prostředky z rozpočtu města, které máme, tak směřovaly na vybavení tohoto automobilu. Nový hasičský cisternový automobil nám byl dodán o půlnoci na úterý 13. února 2007. Abychom nové auto vybavili podle stanovených vyhlášek, musíme i v letošním roce směřovat finanční prostředky do této výbavy. Snažíme se, aby vybavení všech zásahových automobilů bylo kompletní pro všechny typy událostí, ke kterým vyjíždíme.

Náš sbor dobrovolných hasičů má kroužek mladých hasičů, s kterým vedoucí každý rok cvičí, a pak jezdí na různé soutěže. Časem se z dětí stávají dorostenci, kteří jsou postupně připravování tak, aby mohli od osmnácti let jezdit také k událostem. Pokud by měl někdo zájem se stát dobrovolným hasičem, tak u našeho sboru má dveře vždy otevřené!

Členové našeho sboru veškerou práci, kterou provádí v hasičské zbrojnici včetně výjezdů k zásahům, dělají bez nároku na mzdu, což málo kdo ví a ocení. I v letošním roce chceme záchranářskou činnost zdokonalovat, abychom mohli našim spoluobčanům pomoci pokaždé, když to budou potřebovat.

Na přiložené fotografii je Josef Šperl, velitel JSDH

Frýdlant 13/02/07
Josef Šperl,velitel JSDH Frýdlant,tel. 482 312 251, 603 155 104
www.frydlantvc.cz/hasici, velitel.hasici@mesto-frydlant.cz

20.2.2007 8:02:34 - aktualizováno 28.2.2007 17:02:33 | přečteno 2582x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load