ENDEFRRUPLNLSPIT

Programy poradenství

Aktuální letáček POSECu je ikona souboruzde.
(Pokud jej budete tisknout např. pro své klienty, pak doporučujeme: na A5 našíř a oboustranně, otáčet po kratší straně. Tak získáte dva malé oboustranné letáčky formátu A6)

Na nástěnku zvolte ikona souboruA4 zde!


Terénní program - Most k naději, o. s. je od ledna 2022 jen jeden: pro uživatele drog (Centrum 1407, ul. Míru 1407)

(terénní pracovníci se s klienty setkávají skutečně v terénu, tedy na místě, které není v žádném pevném - kamenném centru, ale tam, kde se klient vyskytuje nebo tam, kde si místo oba určí. První kontakt může být i telefonický, kde si klient místo a čas schůzky domluví.)


ikona souboru- pro uživatele drog:
Jiří Stich, vedoucí terénního programu pro uživatele drog (tel. 728 511 619)

Terénní pracovníci pro uživatele drog ve Frýdlantském výběžku: tel. 725 457 258, email: tp.liberec@mostknadeji.cz, středa a pátek od 13 do 18 hodin.

Program minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog

  • informace o infekčních nemocech
  • informace o léčebnách a komunitách a zprostředkování kontaktu s nimi
  • poradenství pro iv. uživatele drog - rizika při nitrožilní aplikaci drog
  • výměna použitého injekčního materiálu
  • distribuce desinfekčních tampónů, filtrů, vod do injekcí
  • zprostředkování anonymních orientačních testů na HIV a hepatitidu C (pro nitrožilní uživatele)

Cílová skupina a problémová oblast:
uživatelé drog - poradenství a info, výměna jehel, zprostředkování dalších služeb
nedrogová veřejnost - info o drogách, poradenství pro blízké uživatelů drog

Kontakt pro uživatele drog na tel.:
Kontaktní centrum Liberec tel. 482 317 373, provozní hodiny po, út, čt, pá 9:00 - 16:00 hod. a stř 12:00 - 16:00 hod.
Terénní pracovníci ve Frýdlantském výběžku: tel. 725 457 258, email: tp.liberec@mostknadeji.cz, středa a pátek od 13 do 18 hodin.

Přečtěte si také články Snižujeme škody způsobené závislostí a chráníme veřejné zdraví z května 2021 a Most k naději: Práce jako poslání – Martinův příběh z října 2021.


logo POSECu


Poradenství pro dospívající a dospělé (POSEC, Havlíčkovo nám. 304)
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.,
Mgr. Milan Kohout

V úterý v lichém týdnu dle objednání na tel. 730 871 370. Objednávky prosíme v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Formou individuálních, rodinných nebo skupinových setkání nabízí pomoc v obtížných životních nebo pracovních situacích. Konzultace trvá zpravidla 50 minut.

Cílová skupina a problémová oblast:
dospívající a mládež od 15 let: rodinné konflikty, poruchy příjmu potravy, závislosti - drogy, gambling - hráčství, školní nepohody, další nepohody
dospělí: strachy, smutky, deprese, závislosti - drogy, alkoholismus, hráčství, partnerské konflikty, psychosomatické obtíže, pracovní konflikty, poruchy příjmu potravy, jiné nepohody
rodiče: generační konflikty, závislost v rodině (drogy, hráčství, alkoholismus aj.), chronická nemoc nebo potíž dítěte (příp. jiného člena rodiny)
učitelé, vychovatelé: drogová problematika na škole, konzultace při „krizových“ situacích, vyhoření

Přečtěte si také články: Pomáhám vést kvalitní a spokojený život z r. 2020,
„Děkuji. Dál už chci jít sama,“ řekla a zavřela za sebou dveře z r. 2021


Rodinné poradenství s důrazem na děti (POSEC, Havlíčkovo nám. 304)
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.,
Mgr. Daniela Al Sulaimanová

každé pondělí od 13:30 do 18 hodin dle objednání.

Cílová skupina a problémová oblast:

Rodinné poradenství a psychoterapie převážně pro děti do 15 let a pro jejich rodiče.

Pomáháme řešit vztahové a výchovné problémy v rodině, potíže dětí s úzkostí, s agresí, s vývojovými zvláštnostmi, se začleněním ve skupině, s následky psychického traumatu, …  Podle potřeby spolupracujeme se školou.

Objednávky na daniela.al-sul@seznam.cz nebo na tel. 777 069 481

Přečtěte si také článek: Vaše rodina patří k nejdůležitějším hodnotám, které máte z března 2021


Pomoc obětem domácího násilí (Centrum 1407, ul. Míru 1407)
CIPSLK, p. o.

v lichou středu od 13:30 do 16 hodin dle objednání – CIPSLK, p. o. Intervenční centrum CIPS LK

Objednávky na tel. 482 311 632, 776 776 501 (po-st 8-15 hodin, pá 8-12 hodin)

Přečtěte si také článek: Nebojte se řešit domácí násilí! Nenechte si ubližovat! z dubna 2021.


Občanská poradna (POSEC, Havlíčkovo nám. 304)
Déčko Liberec z. s., Mgr. Eva Svobodová

Občanská poradna je institucí poskytující informace a rady každému zájemci ve všech oblastech se zaměřením na sociálně právní problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a majetkoprávní vztahy, lidská práva, správní řád a spotřebitelské rady.

Dále poskytujeme kontakty na organizace zabývající se odbornou pomocí v sociální oblasti.

Poradenství je bezplatné, diskrétní, nestranné a nezávislé. Déčko Liberec z. s. je neziskovou organizací a není tedy statutárně řízen státem.

Poradenství a informace poskytují proškolení poradci, převážně dobrovolníci. Odbornost poskytovaných služeb je garantována vedoucím poradny. Spolupracujeme s Asociací občanských poraden v ČR.

Cílová skupina a problémová oblast:
Obrátit se na nás může kdokoli. Občanská poradna si klade za cíl pomoci občanům v naplnění občanských práv a povinností (s hlavním ohledem ke zranitelnějším skupinám populace, jako jsou osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, handicapovaní, národnostní menšiny a senioři).

Poradna: úterý v sudém týdnu od 10:00 do 16:00 hod. dle objednání. Letáček je ikona souboruzde.

Objednání na tel. 775 077 234  ve středu od 12:00 do 18:00 nebo na tel. 485 152 070 v pracovní dny od 9:00 do 14:00. 

Je možné využít internetové poradenství na poradna@d-os.net.

Přečtěte si také články: Občanská poradna se představuje z února 2021 a Občanská poradna pomáhá řešit finanční potíže z února 2022.


Poradna pro závislosti (Centrum 1407, ul. Míru 1407)
Bc. Pavel Jäger, socioterapeut

(problémy s automaty, sázením, alkoholem, drogami, se závislostí na internetu apod.) pro uživatele a jejich blízké

v liché úterý od 9:00 do 17 hodin, jinak dle objednání -  ADVAITA, z. ú.. Informace a objednání na tel. 732 315 469, 603 829 730, jager@advaitaliberec.cz


Přečtěte si také články: Poradna pro gambling a jiné závislosti Frýdlant ze září 2020, Selhání je lidské ze srpna 2021

Související články: Pomáháme lidem, pro které změna znamená život – ADVAITA, o. s.


Klub duševního zdraví (POSEC, Havlíčkovo nám. 304)
Bc. Lenka Kučerová, vedoucí klubu

Čtvrtek v sudém týdnu od 15:00 do 18:00 hodin se scházejí osoby postižené duševní nemocí nebo ty, které se nacházejí v psychické nepohodě, aby pod odborným vedením společně prožily svůj čas, příjemně se zabavily, prokonzultovaly své problémy a poradily se o věcech, které je zaměstnávají. Smyslem klubu je provázet klienty obdobím, kdy nepotřebují rezidenční léčbu a jsou se svou nemocí v domácím prostředí. Do klubu mohou přijít i osoby blízké.
Vedoucí klubu a poradce: Bc. Lenka Kučerová, tel. 724 788 793, lenkafree@gmail.com

Přečtěte si také články: Klub duševního zdraví nabízí z února  2021, V klubu nalezl pomoc, podporu a pohodu ze září 2021Aby služby poradenství, pomoci a provázení byly úspěšné, je nezbytný aktivní a skutečný zájem klienta o změnu.
Tento zájem startuje POSEC tím, že poskytuje prostor a čas pro probrání klientovy záležitosti.

PRAVIDLA PRO SLUŽBY

- služby jsou určeny klientele z Frýdlantského výběžku. Občané z Frýdlantu mají přednost, která však není absolutní
- všechny programy jsou poskytovány zdarma
- klient nemusí udávat ani jméno ani adresu
- tam, kde je to možné, se vede kontaktní kniha
- služba nebude poskytnuta lidem pod vlivem drog (včetně alkoholu) a lidem agresivním (včetně slovní agrese)
- je samozřejmé, že veškerá sdělení pronesená mezi klientem a poradcem, jsou naprosto důvěrná

PRAVIDLA PRO KLIENTY

- objednaní klienti mají přednost
- objednání lze provést telefonicky u jednotlivých poradců
- žádné drogy (ani alkohol, ani cigarety)
- žádné násilí (ani slovní, žádná vulgarita)
- klient se v POSECu zdržuje jen nezbytně nutnou dobu, což bývá obvykle max. 60 min.
- klient upozorní poradce na svůj příchod a v čekárně se chová tiše

Čas a prostor pro informaci a kontakt s veřejností je zajištěn pouze službou na telefonu tel.: 720 168 793
v úterý od 8:00 do 12:00 hodin a v pátek od 8:00 do 10:00 hodin. Objednání nebo krátké konzultace však pouze přímo na telefonech jednotlivých realizátorů.

14.4.2006 10:59:34 - aktualizováno 5.1.2023 9:12:03 | přečteno 12974x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load