ENDEFRRUPLNLSPIT

O nás

Aktuální letáček POSECu je ikona souboruzde
(Pokud budete tisknout např. pro své klienty, pak doporučujeme: na A5 našíř a oboustranně, otáčet po kratší straně. Tak získáte dva malé oboustranné letáčky A6)

Na nástěnku zvolte ikona souboruA4 zde!

Statut zařízení :
projekt Města Frýdlant, veřejná správa

Filozofický popis zařízení :
Místo pro setkávání odborné a laické veřejnosti nejen nad tématy prevence užívání drog a dalších sociálně patologických jevů, ale i nad problémy běžného každodenního života s důrazem na nastartování pozitivních změn ve smyslu eliminace problémů nebo minimalizace rizik. Činnosti jsou pestré (tj. široké „všepokrývající“ spektrum), pravidelně se opakující. Veškeré služby jsou pro klienty poskytovány zdarma (hrazeno z rozpočtu města, z rozpočtu realizátorů, z grantového fondu EU v rámci SROP, z grantového fondu LK, z příspěvků LK, nadací, případně státních dotací nebo sponzorů).

Lokace:
od 1. ledna 2009 se projekt děje v přízemí objektu na Havlíčkovo nám. 304
od listopadu 2019 se část programů děje v Centru 1407 v ul. Míru (č. 1, 2, 4 a 7) 

Cíl zařízení :
Poskytnout časový prostor a zázemí subjektům působícím v sociálně psychologické oblasti pro jejich činnost ve Frýdlantě (ve Frýdlantském výběžku), a tím pomoci občanům zvládat obtížné životní situace a stavy.

Cílové skupiny :
Děti, mládež a jejich blízké osoby a lidé se vztahovými problémy (např. děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby vykazující problémy s užíváním omamných a psychotropních látek, sociálně nepřizpůsobivé osoby…).

Hlavní činnosti :

  1. ikona souboruTerénní program pro uživatele drog - výměna injekčního materiálu pro snížení škod - ul. Míru, Centrum 1407
  2. Poradenství pro dospívající a dospělé nejen s problémem závislostí (též pro ko-uživatele)
  3. Pomoc obětem domácího násilí - intervenční centrum  - ul. Míru, Centrum 1407
  4. Rodinné poradenství s důrazem na děti - vztahové a výchovné problémy, děti po psychickém traumatu
  5. Občanská poradna - účelem je vrátit klientům kontrolu nad jejich vlastními záležitostmi
  6. Poradna pro závislosti - pro lidi s alkoholovou nebo jinou závislostí (např. hráčství) a pro jejich blízké- ul. Míru, Centrum 1407
  7. Klub duševního zdraví - pestré a bezpečné trávení volného času pro osoby s duševním onemocněním, dopomoc a poradenství

Všechny činnosti realizují zkušení externí odborníci.
Služby jsou anonymní, diskrétní a bezplatné.

Jak byl a je POSEC financován:

Na rozjezd programu v roce 2003 bylo použito necelých 120 tis. Kč (úprava prostor, nastartování programů, energie, telefon, OON a platba za poradenské služby). V polovině roku 2004 byla na 12 měsíců provozu získána účelová dotace z grantového fondu Libereckého kraje ve výši 150 tis. Kč. Pro období červenec 2005 - červen 2006 byla na realizaci akce „Rozvoj POSECu“ poskytnuta finanční podpora ze strukturálních fondů EU v rámci grantového schématu Sociální integrace v Libereckém kraji Společného regionálního operačního programu České republiky ve výši 1.004.960,- Kč. Město Frýdlant se na financování projektu podílí částkou 137.040,- Kč. Díky této dotaci bylo vytvořeno pracovní místo vedoucí POSECu pro rozvoj a zachování kvality programu.
V roce 2006 byl provoz zařízení hrazen z fondů Evropské unie, Město Frýdlant se podílelo částkou 300 tis. Kč. Nadace EURONISA podpořila program Poradenství rodinného psychologa nadačním darem ve výši 5 tis. Kč.
V roce 2008 byl projekt POSEC podpořen těmito subjekty: Nadace EURONISA, MPSV ČR, RUBIDEA CZ, s.r.o.
V roce 2009 podpořilo projekt POSECu opět Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR částkou 100 tis. Kč, z rozpočtu města Frýdlant programům náleží 300 tis. Kč, z výtěžku veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" organizované na území Frýdlantu Nadací EURONISA získal POSEC 26,2 tis. Kč.

V posledních letech jsou protidrogové programy (Most k naději, z. s. a ADVAITA, z. ú.) financovány z dotace DSO Mikroregion Frýdlantsko a ostatní programy pak pouze z rozpočtu Města Frýdlant.

Tyto prostředky a postupy byly schváleny radou a zastupitelstvem Města Frýdlant.

Rozpis činností:

VOLNÉ PROGRAMY:
Z finančních a personálních důvodů byly omezeny na minimum. Konají se pouze velmi úzce cílená setkání, porady nebo semináře.

PEVNÉ PROGRAMY:

Terénní program:
 - ikona souborupro uživatele drog - Frýdlant: středa a pátek 13:00-18:00 hodin
 -
Program 
se děje v terénu, ve městech a obcích Frýdlantského výběžku až dvakrát týdně nebo podle potřeby.

- čtvrtek v sudém týdnu 15:00-18:00 hodin - Klub duševního zdraví - v POSECu

- každé pondělí od 13:30 do 18 hodin - Rodinné poradenství s důrazem na děti - vztahové a výchovné problémy, děti po psychickém traumatu - v POSECu

- každé úterý 9:00 - 17:00 hodin dle objednání - Poradna pro závislosti pro problémové uživatele alkoholu, drog a patologické hráče a jejich blízké - v Centru 1407

- úterý v lichém týdnu dle objednání - Poradenství pro dospívající a dospělé - poradenství v obtížných osobních nebo pracovních situacích - v POSECu

- středa v lichém týdnu 13:30 do 16 hodin dle objednání - pomoc obětem domácího násilí - v Centru 1407

- úterý v sudém týdnu 10:00-16:00 hodin - Občanská poradna - v POSECu


PRIORITY PRO TOTO I NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ:

1. Zachování poraden a udržení jejich kvality.
2. Využití všech dostupných prostředků a zdrojů pro získání financí.
3. Informování veřejnosti, kontakt s odbornou veřejností.

Předpokladem pro udržení a zvyšování úrovně aktivit POSECu je získání finanční podpory nejen z evropských zdrojů, ale i ze zdrojů státních a regionálních.

Finanční dary ze strany našich klientů a příznivců jsou vítány, budou použity k nákupu poradenských programů. Číslo účtu POSECu je 2604599359/0800. Hodnota finančního daru je položka odečitatelná z daňového základu.

14.4.2006 10:58:53 - aktualizováno 5.1.2023 9:11:01 | přečteno 7192x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load