ENDEFRRUPLNLSPIT

Závislosti, o kterých se tak nemluví

alkohol, autor: Martina Petrášková

Na šikmou plochu jí svedly psychofarmaka a alkohol. Kombinace, o které se moc nemluví. Alkohol je legální a psychofarmaka přece předepisuje lékař! Přesto, nebo snad právě proto, dovedly klientku Janu do stavu, kdy vážně uvažovala o sebevraždě. Stačilo, že v jejím okolí nebyl nikdo, kdo by nebezpečnosti kombinovaného užívání alkoholu a léků věnoval pozornost. A to i navzdory tomu, že se Jana postupem času výrazně zhoršovala. Nejen po stránce psychického zdraví, ale i sociálního statusu.


V červnu jsme poskytli klientce krizovou intervenci. Byla značně nestabilní a měla sebevražedné myšlenky. Přestala důvěřovat svému nejbližšímu okolí a měla neustále pocit, že ji někdo sleduje,“ vysvětlil vedoucí Terénních programů pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji Jiří Stich.

Pracovníci terénních programů se s Janou dohodli na pravidelném setkávání v ul. Míru v Centru 1407 ve Frýdlantu. Během schůzek společně sestavili individuální plán, který měl vést ke stabilizaci a zlepšení jejího života. Klientku doprovodili na psychiatrii, aby jí byla upravena medikace, a výrazně se zapojili také do řešení její neutěšené bytové situace. Bydlení po „známých“ totiž žádným způsobem ke zlepšení nepřispívalo. Díky pravidelným konzultacím navíc ze strany klientky došlo ke korekci četnosti užívání alkoholu.

„Závislost je velice často, byť dlouhá léta budovaná, jen symptomem nezájmu, opuštění. Zaplňuje prázdné místo, otupuje, aby to méně bolelo. Z pohledu klientky byli naši pracovníci po dlouhé době první lidé, kteří jí vyslechli. Bez předsudků nebo bagatelizace jejího problému,“ dodal Jiří Stich. Právě vzájemná důvěra mezi terénním pracovníkem a klientem je základním nástrojem v motivaci k alespoň dílčím změnám v jeho životním stylu.

Boj se závislostí chce čas. Ale i malý posun správným směrem má svůj význam. Klientka nyní žije v azylovém domě, našla si nové zaměstnání a snaží se pracovat na svém vztahu s dcerou. Díky upravené medikaci a snaze o abstinenci se může posouvat dál. A kdyby náhodou na své cestě životem zase zakopla, minimálně ví, že už na všechno nemusí být úplně sama.

Frýdlant 18/04/2023

Ilustrační foto: mp
js

Logo POSECu-velký formátMost k naději, z. s.

Terénní program – Most k naději, z. s. - pro uživatele drog: ve Frýdlantě: středa a pátek 13-18 hodin  - např. výměnný program, poradenství, tel. 725 457 258, tp.liberec@mostknaději.cz

Více o programu si přečtěte zde.

18.4.2023 11:16:07 | přečteno 328x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load