ENDEFRRUPLNLSPIT

V Libereckém kraji žije 22 osob nakažených virem HIV

Pro čerstvé informace i pro osvětové materiály o problematice HIV/AIDS si v úterý 18. dubna 2006 přišli do POSECu metodici prevence ze škol ve Frýdlantském výběžku. Hostem setkání byla vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice se sídlem v Liberci MUDr. Michaela Sochorová, která s učiteli také pobesedovala na téma prevence nákazy HIV mezi mladými lidmi. Užitečné bylo shrnutí známých faktů a předložení čerstvé statistiky. Pokud jednotlivci i organizace budou mít zájem o osvětové materiály o problematice HIV/AIDS, mohou si nabídku prohlédnout i v Poradním a setkávacím centru ve Frýdlantě.

Stručně o HIV/AIDS
Poprvé bylo toto onemocnění rozpoznáno v r. 1981 na tichomořském pobřeží USA. Dnes je jeho rozšíření již pandemické - k 31.12.2005 bylo podle údajů WHO/UNAIDS přes 40 miliónů lidí na světě nakažených virem HIV - nejvíce nakažených je v subsaharské Africe. V roce 2005 se nově virem HIV ve světě infikovalo přibližně pět miliónů lidí. Na AIDS ve světě v roce 2005 zemřelo přes tři milióny lidí.
V České republice je podle dat Národní referenční laboratoře pro AIDS k 28. únoru 2006 evidováno 853 HIV pozitivních našich občanů a 238 zde žijících cizinců. V Libereckém kraji k tomuto datu je to 22 případů, z nichž 18 je zatím bez příznaků.
Odhaduje se, že známé případy jsou jen špičkou ledovce, tj. skutečnost může být až desetkrát závažnější.

Jak se virus projevuje?
Virus HIV se chová zákeřně. Za tři až pět týdnů po nákaze se objeví asi u 70% nakažených příznaky podobné jinému infekčnímu onemocnění, např. chřipce, virus HIV se však stoprocentně potvrdit ještě nedá - tělo si nevytvořilo detekovatelné protilátky. Virus pak v těle přežívá průměrně devět let bez jakýchkoli příznaků, ale člověk jej šíří dál. Teprve potom nastupuje příznakové období, které končí rozvinutou nemocí AIDS. Ta je i přes výrazný pokrok v léčbě tohoto onemocnění stále smrtelná.

Jak se virus HIV šíří?
Nejčastější formou přenosu je jakákoliv forma nechráněného pohlavního styku. Virus se též šíří infikovanou krví např. transfúzí v zemích s méně rozvinutým zdravotnictvím. V ČR se od roku 1987, kdy se HIV začal pravidelně v transfúzní službě testovat, přenos HIV krevní transfúzí nevyskytl. Nakazit se lze i z kontaminovaných injekčních jehel, to se týká především narkomanů používajících společné jehly, stříkačky nebo roztok drogy a rizikové je také nechat se neodborně tetovat nebo propichovat kůži. Přenos se může dít i z matky na plod během těhotenství, pak při porodu nebo i při kojení. V ČR se těhotné ženy testují na přítomnost viru HIV.

A naopak - jak se virus nešíří?
Rozhodně se nemůže nikdo nakazit běžným společenským polibkem, podáním ruky nebo při používání společného WC. Virus nešíří ani komáři či jiný hmyz. Navíc je virus HIV velmi citlivý k zevním vlivům a snadno jej hubí běžné dezinfekční prostředky. Je třeba na tomto místě upozornit, že virus virové žloutenky typu B se šíří stokrát snadněji než virus HIV.

Jak se provádí testování?
Negativní výsledek (tedy to, že se člověk nenakazil virem HIV) je spolehlivý až po uplynutí 2 - 3 měsíců po posledním rizikovém chování, tak dlouho totiž trvá „imunologické okénko“. Testy se provádějí ze žilní krve v ordinacích nebo pouze orientačně i ze slin např. na ulicích při terénní práci mezi narkomany či prostitutkami. Test provede praktický lékař nebo i anonymně pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Liberci. Pečlivě prověřenou zprávu o HIV pozitivitě podává lékař vždy osobně.

Jak se chránit před nejčastějším přenosem viru HIV - přenosem pohlavním stykem?
Abstinencí pohlavního života, absolutní věrností sexuálních partnerů nebo provozováním „bezpečnějšího sexu“ se správným používáním kondomu.

Problematika HIV/AIDS by měla zajímat nejen učitele - preventisty, ale patřičnou osvětu by měli šířit i praktičtí a odborní lékaři ve svých ordinacích. Pravdivá a včasná informovanost, trpělivá výchova a lidské popovídání bez mentorování může kladně ovlivnit naše chování k vlastnímu zdraví nejen v oblasti HIV/AIDS.

Frýdlant 19/04/06
Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

25.4.2006 11:14:03 | přečteno 2553x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load