ENDEFRRUPLNLSPIT

V červnu proběhne druhé kolo dotazníkové akce KADEMF

Každých 6 -10 sekund zemře na naší planetě jeden člověk na následky kouření. Ročně zemře na následky kouření 18 000 Čechů, to představuje 50 - 60 osob denně.

V červnu 2004 proběhla ve Frýdlantě dotazníková akce s názvem "Kouření a alkohol a děti a mládež ve Frýdlantě 2004" (KADEMF), jejímž cílem bylo zjistit skutečný stav postojů, názorů a chování různých skupin společnosti ve Frýdlantě k problematice kouření cigaret a pití alkoholu osobami mladšími 18 let.

Do průzkumu, který probíhal dotazníkovou formou, se tehdy zapojilo celkem 631 občanů. Dotazníky byly cílené na tři skupiny: děti a mládež, rodiče a prodejci tabákových výroků a alkoholu.

Pro připomenutí ve skupině děti a mládež ve věku 14 - 17 let průzkum ukázal, že 38 % těchto nezletilých osob kouří a 60 % pije alkohol. Pro 66% zúčastněných není obtížné získat alkohol a cigarety.

Výsledky průzkumu byly prezentovány v únoru 2005 na městské konferenci KADEMF.

Výstupem z konference bylo šest návrhů opatření s cílem pozitivně ovlivnit stav v kouření a požívání alkoholu ve Frýdlantě osobami mladšími 18 let:

1. prosadit nápis na všech dveřích prodejen a provozoven o neprodávání a podávání cigaret a alkoholu osobám mladším 18 let,

2. podpořit programy posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ propagující zdravý životní styl,

3. podpořit vznik Klubu pro děti a mládež - bez cigaret a alkoholu,

4. navázat spolupráci s Českou obchodní inspekcí,

5. zlepšit informovanost oddělení sociálně právní ochrany ze strany škol,

6. uskutečňovat více kontrol restauračních zařízení ze strany PČR - alespoň 1x týdně.

O tom, jak se podařilo zadaná opatření splnit a o výsledcích opětovného průzkumu, se bude mluvit na městské konferenci, která se bude konat ve Frýdlantě na konci roku 2008.

V rámci projektu KADEMF plánovaně proběhne další průzkum letos v červnu. Pro možnost porovnání výsledků bude uplatněna stejná metodika.
Dotazníky KADEMF budou distribuovány několika způsoby. Rodičům žáků 8. a 9. tříd ZŠ a středoškoláků a učňů 1. a 2. ročníků je přinesou jejich děti ze školy. Dále budou přílohou červnového čísla Frýdlantského zpravodaje a v neposlední řadě bude možné vyplnit dotazník v elektronické podobě na stránkách Města Frýdlant: www.frydlant-mesto.cz .
Pokud Vás v červnových dnech ve frýdlantských ulicích osloví studenti s prosbou o zodpovězení jedenácti otázek týkajících se zmiňované problematiky, neodmítejte je. Bude se jednat o dobrovolníky ze středních škol pomáhající se zajištěním celé akce. Studenti budou též provádět průzkum mezi prodejci tabáku a alkoholu.

Do prevence proti kouření a pití alkoholu nezletilými ve Frýdlantě se může aktivně zapojit každý.

Foto: archiv MěÚ
Frýdlant 28/04/08
Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu POSEC, tel. 482 311 302

28.4.2008 15:41:09 - aktualizováno 30.4.2008 11:34:09 | přečteno 1859x | sochova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load