ENDEFRRUPLNLSPIT

Trestná činnost nezletilých ve Frýdlantském výběžku

Pro aktuální informace o problematice trestné činnosti nezletilých a mladistvých na Frýdlantsku si v úterý 20. února 2007 přišli do POSECu metodici prevence a výchovní poradci škol ve Frýdlantském výběžku. Téma přilákalo i starostku obce Višňová Mgr. Matuškovou. Hosty setkání byli por. Mgr. Monika Prousková, vyšetřovatelka skupiny kriminální policie a nprap. Vladimíra Vránová, preventistka z OŘP ČR Liberec a npor. Bc. Josef Košek, vedoucí Obvodního oddělení PČR ve Frýdlantě.

Hovořilo se o snižujícím se počtu trestných skutků nezletilých a o jejich rostoucí brutalitě. V roce 2006 bylo v Libereckém kraji evidováno 33 trestných skutků spáchaných nezletilci. To je ovšem pouze zlomek skutečně spáchaných činů, velká část případů šikany, agresivity, kouření, výtržnictví není policii hlášena. Jednotlivé školy k těmto problémům přistupují různě. Některé řeší prohřešky okamžitě a to v rámci svých kompetencí a dle povahy činu (výslech, oznámení rodičům, kárná opatření, oznámení policii). Jiné školy jsou v řešení váhavější, což není dobré pro zdravé prostředí ve škole. Npor. Košek vyzval učitele k aktivnější spolupráci s policií v případech, kdy škola řeší prohřešky žáků týkající se agresivity, šikany, krádeží, kouření apod.

Agresivita žáků na školách má nenápadně stoupající tendenci. OOP ČR Frýdlant vyčlenilo jednoho příslušníka pro častější kontakt se školami. Učitelé přivítali nabídku nprap. Vránové, preventistky OŘ PČR a npor. Koška ke spolupráci formou besed pro žáky. Nabídka témat besed bude školám prostřednictvím POSECu následně poslána. Na školách je nutné se zaměřit především na prevenci, ale i na předávat informace o důsledcích nezákonného chování nezletilých a mladistvých.

Častým problémem, se kterým se školy potýkají, jsou pozdní příchody žáků do školy z důvodu „ranního“ kouření. V některých případech hloučky kuřáků narušují bezpečnost silničního provozu. Po domluvě budou do okolí těchto škol náhodně vyjíždět hlídky PČR, osoby starší 15 let mohou být na místě pokutovány.

Všichni účastníci akce v POSECu vyzvedávali význam takovéhoto setkání, které dává prostor k zodpovězení otázek, výměně názorů, diskusi a předávání informací

Bohatá, dvou a půl hodinová diskuse, která se rozvinula, potvrdila naléhavost této problematiky a nutnost spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných stran. Další takovouto příležitostí bude přednáška k problematice šikany na školách s odborníkem z MŠMT se spoluúčastí sociálně právní ochranou dětí MěÚ Frýdlant a PČR.

Frýdlant 23/02/07
Ing. Jitka Sochová, vedoucí Poradního a setkávacího centra, tel. 482 311 302

16.4.2007 11:36:57 | přečteno 1039x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load