ENDEFRRUPLNLSPIT

Standardy kvality služeb v POSECu jsou podmínkou přidělení státních dotací

Logo POSECu-velký formát

Se standardy kvality se dnes běžně setkáváme v různých oborech lidské činnosti. Obecně jsou zárukou zdraví organizace a kvality jejích produktů. Hodnocení kvality činnosti dle národních norem se od července tohoto roku týká i sociálních sféry. Na kvalitě služby závisí i státní dotace.

Pojem standardy kvality do oblasti sociálních služeb přinesl nový „sociální zákon“ účinný od 1. ledna 2007. Zásadní změnou je poskytování individuálních dávek - příspěvků na péči dle tzv. míry závislosti. Příjemce příspěvku je povinen tento příspěvek využít k zajištění péče o svou osobu a to buď rodinnými příslušníky nebo prostřednictvím sociálních služeb.

Poskytovatelům sociálních služeb zmíněný zákon ukládá povinnost registrace služeb, přičemž každá registrovaná služba musí splňovat standardy kvality sociálních služeb. Naopak registrace služby umožňuje poskytovateli služeb žádat o dotace ze státního rozpočtu. Jinými slovy: bez kvality není dotací.

Druhou stránkou věci ovšem je fakt, že zákon o sociálních službách zcela jasně definuje sociální služby a zařízení sociálních služeb. Z šesti pevných programů Poradního a setkávacího centra ve Frýdlantu do těchto škatulek zapadá pouze Poradenství rodinného psychologa, na které bylo na rok 2007 ze státního rozpočtu poskytnuto 88 tis. Kč. To ale neznamená, že zbylých pět programů by mělo ukončit svou činnost! Programy pouze nejsou sociálních službou dle norem MPSV ČR a není tedy možné na jejich financování čerpat peníze ze státního rozpočtu. Je nutné využít jiných finančních zdrojů.

Registr poskytovatelů sociálních služeb je veřejný seznam, který je zájemcům přístupný na webové adrese http://portal.mpsv.cz/soc/ssl - odkaz Registr poskytovatelů služeb.

Registrace služby by měla být garancí její kvality. Záměrně užívám výrazu „by měla být“, neboť lidský faktor nelze zaručit žádným zákonem ani vyhláškou. Přičemž právě na lidském a vstřícném přístupu a pochopení sociální služby stojí.

Kvalita služeb

Frýdlant 13/6/07
Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu POSEC, tel. 482 311 302

14.6.2007 14:12:48 - aktualizováno 4.9.2007 9:35:09 | přečteno 1092x | sochova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load