ENDEFRRUPLNLSPIT

Sociální služby pro Vás s Vámi

Každý z nás se někdy už ocitl v situaci, kdy byl pro sebe nebo pro osobu blízkou nucen využít některé ze sociálních služeb. Pokud tomu zatím tak nebylo, tak jistě v budoucnu některou z těchto služeb užije, protože všichni jsme potenciálními uživateli sociálních služeb.
Okolo toho tématu se točí spousta otázek:

Jaké služby to vlastně jsou a které z nich jsou k dispozici ve Frýdlantském výběžku? Máte dojem, že některé ze služeb, které potřebujete vy či vaši blízcí, v současné nabídce chybí? Postrádáte dostatek volnočasových aktivit, sociálních bytů, pečovatelskou službu, klub seniorů či jiné? Jste upoután na invalidní vozík a pohyb vám znemožňuje nedostatek bezbariérových vstupů do potřebných zařízení?

Jste poskytovateli sociálních služeb a potýkáte se s nedostatkem kapacity svého zařízení? Řešíte nedostatek prostoru, financí či odborného personálu?

Město Frýdlant se rozhodlo vyjít vstříc potřebám svých občanů v oblasti sociálních služeb. Chce zhodnotit stávající poskytované sociální služby, jejich dostupnost a úroveň, zmapovat potřeby občanů obce v této oblasti a sociální služby těmto potřebám přizpůsobit To vše je úkolem komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS).

Při vytváření KPSS je nezbytně nutná spolupráce uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a obce jako zadavatele služeb. Vždy žádoucí je zapojení široké veřejnosti. Výsledek této spolupráce - komunitní plán je dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. Je to živý dokument, který reaguje na změny a průběžně se vyvíjí.

KPSS Frýdlantu bude následně začleněn do KPSS Libereckého kraje. Potřeby obyvatel Frýdlantu se tak promítnou do krajského dokumentu, což mimo jiné umožní snadnější přístup k dotacím.

Není vám lhostejné jakou podobu budou mít sociální služby ve Frýdlantě a ve Frýdlantském výběžku? Město Frýdlant vám nabízí příležitost zapojit se do procesu tvorby plánu sociálních služeb. Zájemci se mohou hlásit u MUDr. Ferlese, místostarosty Frýdlantu, tel. 482 464 061 nebo u Ing. Sochové, tel. 482 311 302, posec@mu-frydlant.cz.

Frýdlant 12/03/07
Ing. Jitka Sochová, tel. 482 311 302

16.4.2007 13:24:43 | přečteno 889x | sochova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load