ENDEFRRUPLNLSPIT

Snižujeme škody způsobené závislostí a chráníme veřejné zdraví

FIXPoint

Ochrana veřejného zdraví. Přesně takové je hlavní poslání terénních pracovníků organizace Most k naději, z. s. V celém Frýdlantském výběžku pracují s uživateli návykových látek a zabraňují tak šíření infekčních nemocí do většinové populace. 

Přesto nebo snad právě proto, zůstává jednou z nejdůležitějších složek jejich práce vztah. Vztah, který navážou s člověkem, do jehož života vstoupila závislost.

„Jsme průvodci. Podpora, která čeká na chvíli, kdy se klient rozhodne svůj život změnit. A dokud se tak nerozhodne, je naším hlavním úkolem, aby klient vlastní závislostí sobě i svému okolí uškodil pokud možno co nejméně. A tomu se říká Harm Reduction,“ vysvětluje vedoucí Terénních programů pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji Jiří Stich.

Mezi klienty terénních pracovníků ovšem nepatří pouze lidé závislí. Jak už napovídá název programu, klientem může být kdokoliv, kdo je drogovou závislostí ohrožen.

„Často pracujeme s rodinnými příslušníky či partnery, kteří sami drogy neužívají, ale závislost blízké osoby se jich velice silně dotýká. Jsme jejich podpora a kompas v situaci, kterou neznají nebo nedokážou pochopit,“ dodává Stich.

Terénní pracovníky organizace Most k naději, z. s. lze potkat v ulicích města Frýdlant každou středu a pátek od 13 do 18 hodin. Do terénu vyrážejí za každého počasí a v jejich práci je nezastavila ani koronavirová krize. V souladu s hlavním posláním distribuovali mezi rizikovou populaci roušky, dezinfekce, hygienické prostředky a informace o onemocnění Covid 19.

Tradiční součástí činnosti terénních pracovníků je také sběr použitého injekčního materiálu, který zůstává po uživatelích návykových látek ležet v ulicích města. Nově proto organizace Most k naději, z. s. instalovala v blízkosti Centra 1407 v rámci projektu Fixpoint sběrnou nádobu na tento materiál.

„Cílem je zvýšit efektivitu naší činnosti v této oblasti tak, aby v ulicích města zůstávalo co nejméně odhozených injekčních stříkaček. Uživatele motivujeme k tomu, aby nádobu využívali. První měsíce projektu ukazují, že je naše snaha úspěšná,“ uvedl vedoucí.

V případě potřeby lze pracovníky organizace kontaktovat telefonicky na čísle 725 457 258, mailem tp.liberec@mostknadeji.cz nebo pomocí sociální sítě Facebook na stránce Most k naději – Terénní programy Liberecko. Lidem závislým i široké veřejnosti, která se musí s dopady užívání návykových látek potýkat, jsou všechny služby terénního programu poskytovány anonymně a bezplatně.

Text: js
Ilustrační foto: Most k naději, z. s.

Terénní program – Most k naději, z. s. - pro uživatele drog: Frýdlant - středa a pátek 13-18 hodin  - např. výměnný program, poradenství, tel. 725 457 258, tp.liberec@mostknaději.cz

Most k naději, z. s.
14.5.2021 12:21:43 | přečteno 289x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load