ENDEFRRUPLNLSPIT

Slovo odborníka - Kocovina a fyzická zátěž nejdou k sobě

logo POSECu

Primář bohnické psychiatrické nemocnice MUDr. Karel Nešpor je známým popularizátorem vědy o závislostech. Tentokrát předkládáme jeho stať o stavech po nadužívání alkoholu, která vyvrací zaběhlé mýty.
Poradním a setkávacím centru ve Frýdlantě funguje služba Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče a jejich blízké v každé sudé úterý od 10:30 do 17 hodin, jinak dle objednání na tel. 482 750 607, 603 829 730.  (aš)

Kocovina a fyzická aktivita
Nešpor K.

Kocovina obecně

Kocovina se objevuje už v době, kdy doznívá intoxikace alkoholem. K typickým příznakům patří bolesti hlavy, průjem, nechutenství, třes, únava a nevolnost. Pro výzkumné účely se vyžaduje přítomnost alespoň dvou z výše uvedených příznaků v natolik závažné formě, aby došlo k narušení běžných denních činností a povinností.
Na vzniku kocoviny se podílí metabolit oxidace alkoholu acetaldehyd. Jedná se o látku, která je cytotoxická a poškozuje játra. Acetaldehyd se také přispívá ke kancerogenním účinkům alkoholických nápojů.
Podle údajů, které jsou k dispozici z USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie, poškozuje kocovina podstatným způsobem ekonomiky těchto zemí. To jistě platí tím spíše v Česku, kde je spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele podstatně vyšší než např. v USA.

Co zhoršuje kocovinu

Kocovina má značná zdravotní rizika sama o sobě. Např. finský tým zjistil u mužů středního věku souvislost mezi jednou nebo více kocovin do roka a rizikem cévní mozkové příhody (Rantakömi a spol., 2013). Dysforie, která kocovinu provází, souvisí s biochemickými poměry v mozku. Neuroneogeneza (obnova nervových buněk) v hippokampu se zastavuje. Změny elektrické aktivity mozku přetrvávají ještě dlouho po té, co vymizel alkohol z krve. Některé způsoby, jak mírnit kocovinu, ještě zvyšují její nebezpečnost (Nešpor, 2007). Sem patří mimo jiné:

* Užívání nesteroidních analgetik (roste riziko krvácení do trávicí trubice a jaterního poškození)
* Pití dalšího alkoholu, což by kocovinu ještě zhoršilo a prodloužilo.
* Pití kávy, protože zhoršuje žaludeční obtíže a prohlubuje dehydrataci a depleci minerálů.
* Saunování při intoxikaci alkoholem a v kocovině může ohrozit život (Kenttämies a Karkola, 2008).
* Fyzická aktivita. U posledního bodu se zastavíme podrobněji. Někteří lidé se totiž mylně domnívají, že kocovinu např. „vyběhají“.

Proč zvyšuje fyzická aktivita nebezpečí kocoviny

Úrazy: Kocovina je spojena se značným rizikem úrazu. Má to více příčin. K nim patří nepozornost při doznívající intoxikaci alkoholem, nevyspání, ztráty minerálů a vody. Tělesné obtíže navíc odvádějí pozornost od okolního světa. Běh, jízda na kolečkových bruslích nebo na kole jsou v této situaci velice nebezpečné. Riziko úrazu dále zvyšuje zhoršené uvědomování vlastního těla a oslabený odhad svých možností. To se může projevit přetěžováním se nebo přílišným riskováním.

Hypoglykémie: Alkohol glykémii snižuje sám o sobě. Navíc při kocovině dochází k hladovění v důsledku zvracení a nevolnosti. Vydatnější fyzická aktivita hypoglykémii ještě zhorší. To může vést ke stavům úzkosti nebo i k bezvědomí.

Rizika pro srdce: Alkohol způsobuje srdeční arytmie a to i u zdravých lidí, kteří jsou v klidu (Aasebø a spol., 2007, Koul 2005, Lorsheyd a spol., 2005). Fyzická námaha při kocovině zátěž srdce ještě zvýší.

Další rizika

* Kocovina zhoršuje většinu latentních nebo chronických nemocí. Vydatná fyzická aktivita může za této situace zkomplikovat např. hypertenzi nebo onemocnění pankreatu.
* V kocovině dochází k žaludečním a střevním problémům. Může se objevit krvácení do trávicí trubice (MacMath 1990), zvracení a průjem. Tato rizika by fyzická aktivita zvýšila. Průjem a zvracení navíc vedou k dalším ztrátám tekutiny a minerálů.

Co doporučit ke zvládnutí kocoviny

* Je třeba šetrně doplnit tekutiny, minerály a glycidy. Vhodná je např. lehce stravitelná a netučná polévka. Kyselé ovocné šťávy a džusy sice obsahují minerály a glycidy, ale mohly by zatížit žaludeční sliznici.
* Pomáhá také spánek a odpočinek. Veškerá závažnější rozhodnutí je lépe odložit, dokud nezačne mozek lépe pracovat. V případě, že došlo pod vlivem alkoholu k úrazu, je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Úrazy hlavy během intoxikace alkoholem jsou časté. Alkohol zvyšuje krevní tlak a snižuje srážlivost krve. V důsledku toho při úrazu hlavy pod vlivem alkoholu roste riziko nitrolebního krvácení.

Literatura

Aasebø W, Erikssen J, Jonsbu J, Stavem K. ECG changes in patients with acute ethanol intoxication. Scand Cardiovasc J. 2007; 41(2):79-84.
Kenttämies A1, Karkola K. Death in sauna. J Forensic Sci. 2008; 53(3):724-9.
Koul PB, Sussmane JB, Cunill-De Sautu B, Minarik M. Atrial fibrillation associated with alcohol ingestion in adolescence: holiday heart in pediatrics. Pediatr Emerg Care. 2005; 21(1):38-9.
Lorsheyd A, de Lange DW, Hijmering ML, Cramer MJ, van de Wiel A. PR and OTc interval prolongation on the electrocardiogram after binge drinking in healthy individuals. Neth J Med. 2005; 63(2):59-63.
MacMath TL. Alcohol and gastrointestinal bleeding. Emerg Med Clin North Am. 1990; 8(4):859-72.
Nešpor K. Intoxikace alkoholem a kocovina. Praktické lékárenství 2007; 3:156-158.
Rantakömi SH, Laukkanen JA, Sivenius J, Kauhanen J, Kurl S. Hangover and the risk of stroke in middle-aged men. Acta Neurol Scand. 2013; 127(3):186-91.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
www.youtube.com/drnespor
mužské oddělení léčby závislostí
Psychiatrická nemocnice Bohnice
18102 Praha 8


30.3.2015 17:14:40 | přečteno 4186x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load